V uplynulom týždni otvorilo svoje brány nové obchodné centrum Promenada. V deň otvorenia bolo na stránke Mesta Nitra zverejnené video, v ktorom nás informovali, že v rámci dopravného napojenia obchodného centra je opäť prejazdný podjazd po cestou R1A. Mnohí obyvatelia Zobora sa určite potešili, pretože ranné kolóny z tejto mestskej časti sú na dennom poriadku. Z videa sme sa dozvedeli, že premávka v podjazde bude riadená cestnou svetlenou signalizáciou, v ranných hodinách bude preferovaný smer centrum a v popoludňajších hodinách bude preferovaný opačný smer.

Zo zvedavosti som sa išiel pozrieť ako premávka v podjazde funguje. Bol som nemilo prekvapený, keď som zistil, že ani po štyroch dňoch prevádzky neboli v smere od Zobora odstránené dopravné značky, ktoré zakazujú vjazd do podjazdu a taktiež dopravné značky, ktoré na uzavretie podjazdu upozorňujú. Okrem toho sú nesprávne resp. zmätočne vyznačené cestičky pre cyklistov, v podjazde je na chodníkoch neporiadok, na vodiacich prachoch chýbajú smerovacie dosky a nie je doriešený spôsob organizácie dopravy v čase, keď premávka nie je riadená semaformi napríklad z dôvodu ich poruchy. Verím, že tieto nedostatky budú v krátkom čase odstránené, pretože môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Nabudúce menej reklamy a viac zodpovednosti.

Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkami Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkami Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkami Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkami Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkami Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkami Zrekonštruovaná cesta pod Zobor aj po otvorení s nedostatkamiZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk