Plánované uzávierky miestnych komunikácií v meste Nitra.

✅ Od 21. apríla do 20. mája (vrátane) bude počas pracovných dní od ôsmej ráno do piatej popoludní úplne uzavretá Vysoká ulica na Zobore, a to z dôvodu súvislej opravy tejto komunikácie. Obchádzková trasa bude viesť po Podhájskej a Bukovej ulici a bude riadne vyznačená.

✅ Od 25. apríla do 10. mája (vrátane) plánovaná úplná uzávierka časti Hlbokej ulice na Čermáni, v úseku od Potravinárskej po Bottovu. Uzávierka bude v čase prác (tiež približne od 8. do 17. h.), mimo prác bude ulica sprejazdnená. Obchádzková trasa povedie po okolitých uliciach a bude riadne vyznačená.