Stanovisko mesta Nitra k pokute od Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 235-tisíc eur.

Na pochopenie tohto kroku je potrebné pozrieť sa do obdobia spred nástupu súčasného vedenia mesta, konkrétne do roku 2018.
Len v utorok sme priniesli informáciu, že sa nám podarilo napraviť pochybenie mesta v kauze Strabag z roku 2014, kde mestu hrozila až miliónová sankcia, no napokon na mimosúdnom vyrovnaní zaplatí 265-tisíc eur. Urovnanie sporu v utorok odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. Vo štvrtok sa nám na stôl dostala pokuta vo výške 235-tisíc eur od ÚVO. Tú radnica dostala za to, že po zrušení súťaže na dopravcu v roku 2019 podpísala dodatok zmluvy so spoločnosťou Arriva o ďalšie dva roky. Zrušenie tendra však bolo len vyvrcholením niečoho, čo začalo oveľa skôr.


PREČO SME SÚŤAŽ ZRUŠILI?

Odpoveď je jednoduchá - prihlásil sa iba jediný uchádzač (vtedajší dopravca, spoločnosť Arriva), ktorý predložil cenovo neprijateľnú ponuku. Rozhodli sme sa, že súťaž zrušíme a spýtame sme sa Protimonopolného úradu, či môžeme s Arrivou dodatkovať starú zmluvu o ďalšie dva roky tak, aby sme získali čas na prípravu kvalitného verejného obstarávania na nového dopravcu. Protimonopolný úrad nám dal súhlasné stanovisko a my sme podpísali dodatok zmluvy.


TROCHU DÁTUMOV A SÚVISLOSTÍ

Pôvodná zmluva so spoločnosťou Arriva bola platná do 31. 12. 2019. Dopravca vysúťažený zrušenou súťažou mal nastúpiť 1. 1. 2020. Na prípravu kvalitnej súťaže tak, aby mali šancu sa prihlásiť aj konkurenčné firmy, nielen existujúci prepravca, je potrebných minimálne 22 mesiacov. Z toho len 8 mesiacov zaberie nábeh, teda obstaranie zázemia, vodičov a autobusov.

Z tohto je zrejmé, že príprava na súťaž mala začať niekedy na jar 2018 (22 mesiacov pred 1. januárom 2020, teda plánovaným nástupom nového dopravcu), najneskôr však v novembri 2018. Len tak bolo reálne urobiť poctivú súťaž.

V čase nástupu nového vedenia v decembri 2018 však tender ešte rozbehnutý nebol.

Zainteresovaní ľudia za predchádzajúceho vedenia museli vedieť, že do súťaže sa bude môcť reálne prihlásiť len Arriva, teda existujúci dopravca. Samozrejme, prihlásiť sa mohli aj iné firmy, nemali by však šancu splniť podmienky na spustenie služby od 1. januára 2020.


ÚSPORA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

Povinnosťou mesta je zabezpečovať plynulé fungovanie mestskej hromadnej dopravy. V marci 2019, krátko po nástupe do vedenia, sme súťaž na nového dopravcu spustili. Stalo sa to, čo sa dalo očakávať. Prichádzali námietky zo strany iných uchádzačov, že nemajú čas na nábeh. Výsledkom bolo, že do tendra sa prihlásila len Arriva a navyše dala sumu, ktorá bola neprijateľná. Ich ponuka bola 3,73 eur na kilometer.

(Len na margo, aby bol zrejmý rozdiel: v opakovanej súťaži z roku 2020, keď sa nám vďaka kvalitne nastaveným podmienkam prihlásili až traja uchádzači, sme sa dostali na sumu 2,57 eur za kilometer. Pri nájazde cca 3,5 milióna kilometrov ročne sa jedná o dramatickú úsporu verejných prostriedkov.)

Logickým krokom bolo nevýhodnú zmluvu nepodpísať a súťaž zrušiť. To sme aj urobili. Stáli sme však pred dilemou, či zrušíme len tender alebo aj dopravcu. Po súhlase Protimonopolného úradu sme zmluvu s Arrivou predĺžili o dva roky, čo nám dalo dostatok času na prípravu novej kvalitnej súťaže.

V roku 2020 sme usporiadali nový tender, ktorý bol medzi odbornou verejnosťou vyzdvihovaný ako príklad dobrej praxe. Od januára 2022 tak prichádza do Nitry nový dopravca, za výrazne nižšiu sumu ako bola vysúťažená v pôvodnom obstarávaní a navyše s 80 úplne novými, modernými autobusmi.


PIKOŠKA NA ZÁVER

235-tisíc nie je malá suma, najmä v kontexte nepredvídateľnej pandemickej situácie a dramatických okolností, za ktorých vznikal rozpočet na rok 2022. Vďaka výrazne výhodnejšej sume, ktorú sme vysúťažili v opakovanom tendri na dopravcu, však na túto pokutu ušetríme približne za mesiac jazdenia s novým dopravcom. Taký obrovský je rozdiel medzi 3,73 eur za kilometer a 2,57 eur za kilometer.