Do redakcie nám dorazil e-mail od čitateľov s prosbou o poukázanie na jeden dlhodobo neriešený problém. Ide o križovatku ulíc Hornozoborská a Metodova, ktorá sa nachádza v MČ Zobor, ktorou okrem individuálnych motoristov premáva aj mestská autobusová doprava.

Problém spočíva v tom, že samotná križovatka je pravouhlého charakteru, navyše je klopená a rozhľad účastníkom cestnej premávky komplikuje aj zeleň z rožného pozemku v križovatke. Nebezpečná situácia nastáva, ak sa v križovatke stretne autobus MHD linky č. 25 s iným vozidlom. Je nemožné, aby autobus a auto prešli križovatkou súčasne, pretože autobus musí prejsť križovatku diagonálne a svojimi rozmermi vchádza aj do protismeru.

(NE)potrebné dopravné zrkadlo na Zobore

Ako vidno na fotografiách, do križovatky sa okrem autobusu nevojde žiadny iný účastník cestnej premávky. Prakticky, každý prejazd autobusu križovatkou vytvára nebezpečenstvo zrážky s protiidúcim vozidlom.

Riešením situácie by bolo osadenie dopravného zrkadla, vďaka ktorému by vodiči o sebe vopred vedeli a nemuseli by sa obávať stretu. Požiadavka na osadenie dopravného zrkadla do tohto miesta bola adresovaná Mestu Nitra, ktoré ju odstúpilo KDI Nitra, avšak minimálne dvakrát s rovnakým zamietavým stanoviskom. Tento fakt nám potvrdil aj predseda VMČ 6 Zobor, Dražovce, Ing. Miloslav Hatala.

Zostáva ale záhadou na základe akých prepočtov a analýz dospel KDI Nitra k tomuto záveru, pretože analýza rozhľadových pomerov spolu s praktickou tvaromiestnou obhliadkou križovatky by jednoznačne dokázali opodstatnenosť dopravného zrkadla v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky.

Len pre porovnanie, dopravné zrkadlá sú v MČ Zobor bežnou súčasťou dopravnej infraštruktúry, a to napríklad v križovatkách:

 Križovatka ulíc Kláštorská x Vinohradnícka
 Križovatka ulíc Kláštorská x Úzka
 Križovatka ulíc Hornozoborská x Rekreačná
 Križovatka ulíc Hornozoborská x Turistická
 Križovatka ulíc Hornozoborská x Ratkošova


Ako vidno na vyššie uvedených príkladoch, KDI Nitra dokáže schváliť žiadosť o dopravné zrkadlo. Otázne je, dokedy sa vodiči prechádzajúci križovatkou ulíc Hornozoborská a Metodova budú musieť spoliehať len na šťastie, že nepríde k zrážke a nebodaj aj na ujme na ľudskom zdraví, pretože v prípade autobusov sú rukojemníkmi celej situácie aj nič netušiaci cestujúci.Zdroj: Nitralive.sk