O výstavbe križovatky na Šindolke sa v poslednej dobe popísalo toho veľa, ak čítate o tejto téme prvý krát, informácie nájdete v článku Vyhlásenie premiéra Petra Pellegriniho k situácii ohľadom výstavby križovatky na Šindolke, alebo v článku Kapacitné posúdenie križovatky Šindolka - Prvosienkova ulica na ceste I/64.


Mesto Nitra nám poskytlo vysvetlenie, prečo bojuje proti výstavbe mimoúrovňovej križovatky.


Mesto Nitra si nechalo vytvoriť grafické znázornenie navrhovanej križovatky pod Šindolkou a pre ilustráciu ju nechalo osadiť do existujúcej križovatky ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska.

Nitra je rozvíjajúcim sa mestom. Ako je vidno na obrázku číslo 1, Šindolka a rozvojové územie Párovské lúky tvoria jeden organický mestský celok napojený z juhu na Staré mesto a zo severovýchodu na Zobor a ďalej na Dražovce. Ak dnes toto územie necitlivo rozsekneme mimoúrovňovou križovatkou, vytvoríme pre súčasných aj budúcich obyvateľov mesta ťažko prekonateľnú bariéru.

Predstavte si, že by mimoúrovňová križovatka, v miere v akej je navrhovaná na Šindolke, vznikla na Klokočine, na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska. Prípadne na križovatkách Štúrova – Hollého alebo na Chrenovej, na Triede Andreja Hlinku a Akademickej ulici. Územie by bolo necitlivo rozseknuté a len obťažne, ak vôbec, prechodné pre chodcov a cyklistov. Rodiny s deťmi by sa len ťažko dostali z jednej strany cesty na druhú, nehovoriac o ľuďoch s obmedzenou pohyblivosťou a invalidoch.

Na obrázkoch 2 až 5 si môžete pozrieť, čo by mimoúrovňová križovatka urobila na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska. Zabrala by veľkú časť funkčného územia a znemožnila prechod nemotorovej dopravy a peších z jednej strany na druhú. Zmizli by všetky prechody pre chodcov, neexistovali by žiadne chodníky v širšom okolí križovatky. Nákupné centrum na pravej strane by pravdepodobne nikdy nevzniklo alebo len v obmedzenom rozsahu. Dopad na kvalitu života na Klokočine by bol zásadný. Presne toto nechce mesto Nitra dopustiť, aby sa stalo na Šindolke.

Na obrázkoch 6 až 9 vidíte objem mimoúrovňovej križovatky a čo by to znamenalo pre Staré mesto respektíve Chrenovú. V Starom meste by zanikla alebo vôbec nevznikla podstatná časť zástavby v okolí križovatky Štúrova – Hollého, vrátane historických bytoviek z medzivojnového obdobia. Na Chrenovej by sme prišli o veľkú časť zeleného územia a o budovu Spojenej školy na Slančíkovej ulici.

Henrich Varga, poradca pre komunikáciu mesta NitryKrižovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra