O výstavbe križovatky na Šindolke sa v poslednej dobe popísalo toho veľa, ak čítate o tejto téme prvý krát, informácie nájdete v článku Vyhlásenie premiéra Petra Pellegriniho k situácii ohľadom výstavby križovatky na Šindolke, alebo v článku Kapacitné posúdenie križovatky Šindolka - Prvosienkova ulica na ceste I/64.


Mesto Nitra nám poskytlo vysvetlenie, prečo bojuje proti výstavbe mimoúrovňovej križovatky.


Mesto Nitra si nechalo vytvoriť grafické znázornenie navrhovanej križovatky pod Šindolkou a pre ilustráciu ju nechalo osadiť do existujúcej križovatky ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska.

Nitra je rozvíjajúcim sa mestom. Ako je vidno na obrázku číslo 1, Šindolka a rozvojové územie Párovské lúky tvoria jeden organický mestský celok napojený z juhu na Staré mesto a zo severovýchodu na Zobor a ďalej na Dražovce. Ak dnes toto územie necitlivo rozsekneme mimoúrovňovou križovatkou, vytvoríme pre súčasných aj budúcich obyvateľov mesta ťažko prekonateľnú bariéru.

Predstavte si, že by mimoúrovňová križovatka, v miere v akej je navrhovaná na Šindolke, vznikla na Klokočine, na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska. Prípadne na križovatkách Štúrova – Hollého alebo na Chrenovej, na Triede Andreja Hlinku a Akademickej ulici. Územie by bolo necitlivo rozseknuté a len obťažne, ak vôbec, prechodné pre chodcov a cyklistov. Rodiny s deťmi by sa len ťažko dostali z jednej strany cesty na druhú, nehovoriac o ľuďoch s obmedzenou pohyblivosťou a invalidoch.

Na obrázkoch 2 až 5 si môžete pozrieť, čo by mimoúrovňová križovatka urobila na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska. Zabrala by veľkú časť funkčného územia a znemožnila prechod nemotorovej dopravy a peších z jednej strany na druhú. Zmizli by všetky prechody pre chodcov, neexistovali by žiadne chodníky v širšom okolí križovatky. Nákupné centrum na pravej strane by pravdepodobne nikdy nevzniklo alebo len v obmedzenom rozsahu. Dopad na kvalitu života na Klokočine by bol zásadný. Presne toto nechce mesto Nitra dopustiť, aby sa stalo na Šindolke.

Na obrázkoch 6 až 9 vidíte objem mimoúrovňovej križovatky a čo by to znamenalo pre Staré mesto respektíve Chrenovú. V Starom meste by zanikla alebo vôbec nevznikla podstatná časť zástavby v okolí križovatky Štúrova – Hollého, vrátane historických bytoviek z medzivojnového obdobia. Na Chrenovej by sme prišli o veľkú časť zeleného územia a o budovu Spojenej školy na Slančíkovej ulici.

Henrich Varga, poradca pre komunikáciu mesta Nitry



Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra Križovatky Nitra