Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo dňa 5. septembra 2019 nové pravidlá pre parkovanie nákladných vozidiel na sídlisku Chrenová a to od 1.1.2020. K zmene však stále neprišlo. V akom stave je pripravenosť a kedy môžeme očakávať vylúčenie nákladných áut?

Základom je návrh zriadenia zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5 t) a vozidlá dlhšie ako 5,3m a rovnako návrh lokalít pre ich "náhradné" parkovanie počas určených časových úsekov a to v čase od 18:00 do 8:00 hod. Potrebné je tiež vypracovať projektovú dokumentáciu dopravného značenia, ktorá bude predložená na schválenie Krajskému dopravnému inšpektorátu. Po schválení nového dopravného značenia bude nutná jeho realizácia (vodorovné aj zvislé dopravné značenie).

Z uvedeného dôvodu bol pre plnenie uznesenia stanovený nový termín kontroly na 30.6.2020. Na zavedenie zákazu si teda ešte počkáme. A akého dôvodu bol stanovený začiatok platnosti už od 1.1.2020, keď nie je zmena pripravená, mi nie je známe.

Predbežne určené miesta pre parkovanie nákladných vozidiel a vozidiel dlhších ako 5 metrov sú parkovisko pri atletickom štadióne a vyhradené miesta na Akademickej ulici.

Zákaz parkovania bude platiť pre nákladné autá nad 3,5t a vozidlá s dĺžkou viac ako 5m (dodávky) a to v čase od 18:00 do 8:00 hod. Rovnaký zákaz platí napríklad na sídlisku Klokočina, kde bolo toto pravidlo zavedené od 1.júna 2017.


Regulácia parkovania na Chrenovej existuje už v súčasnosti, priestupky polícia toleruje

Parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5t je momentálne zakázané len pred atletickým štadiónom. Na Chrenovej je bežné vidieť odparkované dodávky napríklad na Lomnickej ulici. Nachádza sa tu obytná zóna, v ktorej je parkovanie povolené len na vyhradených parkovacích miestach. Toto vodiči porušujú z dôvodu nedostatku parkovacích miest. Polícia tieto priestupky toleruje. Teoreticky by teda tieto vozidlá vedela polícia vytlačiť už teraz.


Takto vyzerá zóna s obmedzením parkovania pre vozidlá nad 5m na Klokočine

Zóna s obmedzením parkovania pre vozidlá nad 5m na KlokočineZdroj: Nitralive.sk