Počas jesenných prázdnin 30. a 31. októbra a Sviatku všetkých svätých 1. novembra, budú mestské a prímestské autobusy spoločností ARRIVA jazdiť v prázdninových, respektíve sviatočných režimoch.

streda 30. október 2019: ako pracovný deň – deň školských prázdnin
štvrtok 31. október 2019: ako pracovný deň – deň školských prázdnin
piatok 1. november 2019 (štátny sviatok): ako nedeľa, sviatok, linky 16 a 17 nepremávajú, linka 23 nezachádza do Krškán, navyše premáva posilová linka P15
sobota 2. november 2019: ako sobota, premávajú aj linky 16 a 17, určené spoje linky 23 zachádzajú do Krškán, navyše premáva posilová linka P15


Mimoriadna linka P15 k Novému cintorínu na Cabajskej ulici

ARRIVA Nitra bude počas Sviatku všetkých svätých zabezpečovať dopravu podľa cestovného poriadku platného v nedeľu a sviatky. V Nitre zároveň od 1. do 2. novembra pridá mimoriadnu linku P15, ktorá bude obsluhovať trasu Centrum – Nový cintorín na Cabajskej ulici a späť.

ODCHODY ZO ZAST. CENTRUM, MLYNY
linka P15 spred tržnice, linka 26 od býv. OD Tesco

6 – 8:00 hod.: 45. minúta, linka 26
9 – 17:00 hod.: 10. minúta linka P15, 35. minúta linka P15, 45. minúta linka 26

ODCHODY OD NOVÉHO CINTORÍNA

8:00 hod.: 8. minúta linka 26
9 – 17:00 hod.: 8. minúta linka 26, 23. minúta linka P15, 48. minúta linka P15
18 – 19:00 hod.: 8. minúta linka 26Zdroj: TS Arriva