Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom
Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V uplynulom týždni bol čiastočne uzavretý Univerzitný most, čo si vyžiadalo zriadenie obchádzkovej trasy po miestnych komunikáciách B. Slančíkovej a Wilsonovo nábrežie. Na základe skúseností z premávky boli po niekoľkých dňoch vykonané nasledovné úpravy.

1. Na ulici Československej armády bol v prvých dňoch vyblokovaný pruh priamo a druhý pruh bol len doprava. Po niekoľkých dňoch boli zriadené dva pruhy vpravo, tak aby bola maximálne využitá priepustnosť križovatky. Som rád, že sa podarilo zmenu realizovať, navrhoval som ju ešte v rámci pripomienkovania projektovej dokumentácie ako člen komisie mobility.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


2. Na miestnej komunikácii Tr. A. Hlinku, ktorá je súbežná s cestou I/64 bol pôvodne navrhnutý prikázaný smer vpravo. V súčasnosti je možné odbočiť na oba smery.

Aktualizované 3.9.2019: pribudla značka prikázaný smer vpravo.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


3. Na MK A. Šulgana bolo doplnené dopravné značenie, tak aby bolo fyzicky znemožnené odbočenie vozidiel vľavo. Podobné opatrenie by mohlo byť realizované aj na MK Hodálova a F. Mojtu, pretože niektorí vodiči dostatočne nesledujú osadené dopravné značenie.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


4. Na dopravne významných križovatkách pri vstupe do mesta sú osadené dopravné značky, ktoré vyznačujú smer obchádzky pre tranzitné nákladné vozidlá. Pôvodne sa uvažovalo obmedziť vjazd vozidiel nad 12 t. Pod dopravnými značkami vyznačujúcimi obchádzku je však dodatková tabuľka, ktorá obmedzuje ich platnosť pre nákladné vozidlá nad 3,5 t okrem dopravnej obsluhy, pričom na ceste I/64 – ul. Novozámocká v križovatke s cestou II/562 – ul. Cabajská a na Zlatomoraveckej križovatke je osadená aj dopravná značka B 6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy. Značka je osadená len na ľavej strane cesty I/64. Pre lepšiu orientáciu vodičov, by bolo vhodné umiestniť dopravnú značku aj na pravú stranu.

Aktualizované 3.9.2019: pribudla značka B 6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy aj na pravej strane vozovky.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


Niekoľko návrhov na zlepšenie informovanosti účastníkov cestnej premávky

Na ceste I/64 – Tr. A. Hlinku pred križovatkou s MK B. Slančíkovej v smere do centra zmeniť trvalé dopravné značky označujúce prikázaný smer jazdy, ktoré sú umiestnené na lanách tak, aby boli zhodné s prenosnou dopravnou značkou radenie pred križovatkou.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


Na pravej strane Tr. A. Hlinku v smere do centra by bolo vhodné zmeniť text na dopravnej značke IP 30, tak aby bolo zrejmé, že na moste je uzavretá cestička pre chodcov a cyklistov.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


Na opačnej strane je v súčasnosti chodník prejazdný, a preto je vhodné na dopravnej značke upraviť text, tak korešpondoval s realitou resp. predmetnú dopravnú značku odstrániť.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


Na B. Slančíkovej v oboch smeroch upraviť dopravné značky, ktoré vyznačujú spoplatnené parkovanie, tak aby korešpondovali so skutočnosťou.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


Na MK Hodálova, A. Šulgana a F. Mojtu pred križovatku s MK Wilsonovo nábrežie vyznačiť na vozovku vodorovnú dopravnú značku - smerovú šípku vpravo.


Na Wilsonovom nábreží v križovatke s MK Kmeťkova v smere do centra mierne posunúť smerovaciu dosku, aby sa zlepšil polomer otáčania resp. v smere na Kmeťkovu tak, aby bol možný plynulý prejazd vozidiel priamo.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravy


Na moste osadiť dopravnú značku Hlavná cesta s dodatkovou tabuľkou na stĺp verejného osvetlenia tak, aby nezužovala priechodný profil chodníka.

Univerzitný most: na obchádzkovej trase boli urobené úpravyZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk