V roku 2018 sa v uliciach Nitry objavili zdieľané bicykle dňa 30. marca. Tento rok sme sa zatiaľ nedočkali aj keď počasie nám praje. Kde je problém?

Zdieľané bicykle boli v Nitre spustené v roku 2017 ako výsledok spolupráce medzi Mestom Nitra a Arrivou. Za prvé dve sezóny sa do systému arriva bike zaregistrovalo takmer 11 000 užívateľov a bicykel si spolu požičali 32 000-krát. Najpopulárnejším stanovišťom bol Mestský park.

Tento rok však nastal problém nakoľko v rozpočte nie sú vyhradené peniaze a Arriva bez dotácie bicykle von nedá. V zmluve medzi Mestom Nitra a Arrivou sa píše (skrátené): Mesto Nitra môže poskytnúť prevádzkovateľovi finančné prostriedky formou dotácie na prevádzku služby v príslušnom roku počas trvania zmluvy, za podmienky schváleného rozpočtového krytia v rozpočte na príslušný kalendárny rok.

Mesto Nitra bude teda musieť nájsť financie na dotovanie zdieľaných bicyklov. Stále nie je známy termín uvedenia bicyklov do prevádzky. "Dnešné rokovania s Arrivou priniesli pokrok v téme pokračovania bikesharingu. Presné časové údaje, kedy by sa zdieľané bicykle mali v tejto sezóne vrátiť do ulíc Nitry, ešte nie sú známe, pretože detaily fungovania služby si ešte dopravca a mesto musia doladiť na ďalších stretnutiach. O posune v téme budeme informovať," informoval portál Nitralive.sk hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Podľa môjho názoru je takýto postup veľmi zlou reklamou pre Arrivu. Ako občan som vnímal zavedenie bicyklov ako službu pre obyvateľov. Spomínali sa počiatočné náklady mesta na spustenie tejto služby, určite si však nikto neuvedomoval, že by mohol nastať problém s financovaním v ďalších rokoch. Služba nie je zadarmo a do budúcnosti by malo Mesto Nitra uvažovať o sprevádzkovaní vlastných bicyklov. Predišli by sme ďalším problémom a potrebám rokovať. Ubližuje to len a len obyvateľom/návštevníkom. Arriva v Nitre podniká roky, má zmluvne zabezpečený zárobok. Zdieľané bicykle by nemali byť prostriedkom na vyjednávanie s mestom. Očakával by som prevádzku bicyklov aj bez dotácie od mesta. Zmluva neobsahuje podmienku, že na spustenia služby je potrebná dotácia. Od Arrivy to beriem ako vypočítavosť. V roku kedy sa rozhodne o dopravcovi na ďalších 10 rokov je to dosť odvážne...Zdroj: Nitralive.sk