Od pondelka 17. decembra 2018 prichádza v nitrianskej MHD k viacerým zmenám. Ide o úpravu časov na niektorých linkách, rušia sa posilové spoje označené ako linka 94, vznikla nová linka 23 a po otvorení nového nadjazdu na novom obchvate Dražoviec bude sprevádzkovaná nová zastávka obojsmerne.

"U spojov, ktoré premávajú do/z Dražoviec bez zachádzky cez Priemyselný park zmena trasy cez novú komunikáciu vedúcu cez nadjazd: - ruší sa zastávka Rázcestie Priemyselný park (na pôvodnej ceste, za kruhovým objazdom), -zriaďuje sa nová zastávka Priemyselný park, nadjazd (na novej ceste, na nadjazde – zo zastávky je vybudovaný prístup na ul. Dolné Hony)," informuje portál imhd.sk\nr

Na uvedenom odkaze nájdete kompletné informácie o zmenách.


O otvorení nadjazdu budeme informovať, o informácie sme požiadali Mestský úrad v Nitre (Stavebný úrad na MsU Nitra).

Po otvorení nadjazdu je plánovaná výstavba posledného úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A. Jeho súčasťou je výstavba mimoúrovňovej križovatky. Ide o vyvolanú investíciu v rámci strategického parku, ktorá súvisí so skapacitnením uvedeného úseku cesty. Predpokladaný termín získania právoplatných stavebných povolení je I.polovica roka 2019. Na realizáciu uvedeného úseku má v súčasnosti priamy vplyv proces majetkoprávnych vysporiadaní, čo vyžaduje spoluprácu vlastníkov pozemkov so spoločnosťou MH Invest, s.r.o..

O plánovanom napojení pod Šindolkou sa dočítate v článku Križovatka I/64 Nitra - Šindolka / napojenie na preložku DražoviecZdroj: Nitralive.sk