Darcovia krvi budú môcť cestovať nitrianskom MHD lacnejšie a to od 1. januára 2017. Zmenu schválilo 15. decembra Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Návrh predložil viceprimátor Martin Nemky

Držitelia plakiet BJP - bronzová Jánskeho plaketa a SJP - strieborná Jánskeho plaketa aktuálne platia 54€ za polročný cestovný lístok. Po novom budú platiť 12€ za polročný lístok.

Držitelia ZJP - zlatá Jánskeho plaketa, DJP - diamantová Jánskeho plaketa a držitelia KM - Kňazovického medaily platia za polročný lístok 18€, po novom to bude 6€.

Mesačný a štvrťročný lístok z ponuky vypadávajú.

Kto má nárok na zľavu?

Občania s trvalým pobytom v meste Nitra, obciach Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre. Tieto obce si za výkony MHD platia.

O tomto návrhu sme informovali 6. decembra.Zdroj: Nitralive.sk