Mestskému zastupiteľstvu sa nepáči nárast nákladov ma mestskú hromadnú dopravu, ktoré sa každoročne zvyšujú. Za rok 2012 preukázal prepravca Arriva Nitra a.s. stratu 1,813 533 eur, ktoré musí mesto Nitra zaplatiť. 1 milión eur zaplatí formou odkúpenia pohľadávky, zvyšok pôjde z tohtoročného rozpočtu. Zisk spoločnosti Arriva predstavuje hodnotu 5%. Poslanci hlasovaním zobrali na vedomie výšku preukázanej straty a schválili spôsob jej úhrady.

Poslanci do budúcnosti počítajú s dodatkom, ktorý zastaví nákup nových autobusov bez predchádzajúceho zhodnotenia ich potrebnosti. Taktiež je nutné zvážiť vypísanie verejnej obchodnej súťaže na nového prepravcu. Diskutovali o tom dnes poslanci na svojom 35. Mestskom zastupiteľstve v Nitre. Poslanec Marián Ivančík navrhol zistiť stratu na obyvateľa v iných mestách na Slovensku a podľa výsledkov prehodnotiť ďalší postup.

MHD Nitra

ARRIVA NITRA a.s. patrí medzi najväčších autobusových dopravcov v Slovenskej republike s viac ako 515 zamestnancami a ročným výkonom prekračujúcim 17 miliónov kilometrov. Prevádzkuje mestskú, prímestskú a diaľkovú prepravu. V Nitre aktuálne premáva 28 liniek. 98% autobusov je bezbariérových, v roku 2013 pribudlo 9 nových vozov. MHD v Nitre ročne prepraví 15,7 milióna cestujúcich a ich počet rastie, čo je na slovenské pomery nezvyčajné. Vekový priemer autobusov je 7,65 roka. 40% autobusov disponuje wifi pripojením.

Zdroj: Nitralive.sk