Andrej Sitkey - Blog o doprave: navrhované riešenie dopravy pri rekonštrukcii Župného námestia

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia Župného námestia. V terajšej podobe slúži námestie ako záchytné parkovisko a pôsobí veľmi neesteticky. Jeho rekonštrukcia je nevyhnutná a samozrejme je potrebné zvýšiť jeho spoločenskú funkciu. Mnoho sa hovorí o jej architektonickej podobe rekonštrukcie, ale už menej o problémoch, ktoré môže vyvolať v doprave.

Župné námestie je dopravným uzlom, v ktorom sa križuje päť miestnych komunikácii. Námestie je využívané cieľovou a tranzitnou dopravou. Plní funkciu náhradnej trasy vedúcej po Mostnej ulici a prístupovej komunikácie na ul. Jesenského a následne k mestskému parku, kúpalisku a futbalovému resp. zimnému štadiónu. Na Župnom námestí a v jeho tesnej blízkosti bola realizovaná zástavba, ktorej charakter a využitie vyvoláva dopyt po statickej doprave, pričom tento dopyt nebol dostatočne riešený v rámci výstavby jednotlivých objektov a parkovanie vozidiel bolo riešené na verejných komunikáciách.

>>> O rekonštrukcii Župného námestia si prečítajte v článku Župné námestie v Nitre prejde rekonštrukciou

Optimálnym dopravným riešením by bolo vybudovanie podzemnej garáže pod námestím. Toto riešenie je však finančne a časovo náročné, preto sa nebude realizovať. Z uvedeného dôvodu architekti navrhli dve alternatívy architektonického riešenia námestia. V prvej alternatíve je vo vyššej miere zachované parkovanie, zruší sa 18 parkovacích miest (-25 %). V druhej alternatíve prevláda spoločenská funkcia námestia, na úkor ktorej bude zrušených 29 parkovacích miest (-40 %). Z dôvodu priestorovej náročnosti je v oboch alternatívach navrhnuté zrušenie okružnej križovatky. Zrušenie považujem za zásadnú chybu. Okružná križovatka je menej kolíznym riešením, ktoré plní funkciu upokojenia dopravy. Priestorovú náročnosť možno riešiť zriadením mini okružnej križovatky s oveľa menším priemerom a stredovým ostrovčekom prejazdným pre väčšie vozidlá. Samozrejme križovatka by nebola riešená dočasnými obrubníkmi, ale stavebným úpravami.

Spracovatelia architektonického riešenia si uvedomovali dopyt po parkovacích miestach, preto sa ich stratu snažili riešiť na Jesenského ulici. Navrhli zriadenie pozdĺžneho parkovania na úkor chodníka, ktorý vedenie popri hradnom kopci. Navrhované riešenie v podstate ruší chodník v úseku, ktorý vedenie popri budove galérie. V tomto úseku by medzi budovou a zaparkovaným vozidlom zostal „chodník“ široký cca. 80 cm. V takomto prípade si neviem predstaviť vystupovanie zo zaparkovaného auta. Samotné situovanie parkovania na túto stranu je chybou, pretože podľa môjho názoru, je na nej vyššia frekvencia chodcov a prístup na hradný kopec.

Výsledným riešením by mal byť kompromis medzi jednotlivým funkciami námestia. Určite je vhodné zachovať okružnú križovatku a parkovanie je potrebné preorganizovať, aby sa zvýšil počet parkovacích miest priamo na námestí. Zmeny však nesmú byť realizované na úkor zásadných zmien navrhnutého priestoru so spoločenskou funkciou. Na Jesenského ulici je nevyhnutné zachovať dostatočné šírkové parametre chodníka vedúceho popri hradnom kopci. Parkovanie by som situoval v priestore pred bývalým študentským domovom.

*uvedený článok vyjadruje názor autora na problematiku riešenia dopravy a parkovania pri rekonštrukcii Župného námestia v Nitre a nepredstavuje teda oficiálne stanovisko polície SR

Riešenie Župného námestia v PDF súbore

Župné námestie rekonštrukcia - riešenie dopravy


Dnešný vzhľad námestia

Župné námestie Nitra


Štúdia od BARAK architekti, 1996

Štúdia, ktorú si dalo vypracovať mesto Nitra

Mapa
Zdroj: autor Andrej Sitkey, foto Google, internet