Zeleň a životné prostredie je pravidelne najpálčivejšia téma volebných kampaní. To, že je pre vás dôležitá sa ukázalo aj v našej ankete pre Fungujúcu Nitru – až 43% z vás sa vyjadrilo, že by sa táto téma mala urgentne riešiť. Možno budete prekvapení, ale Nitra má zelene v porovnaní s inými mestami dostatok. To, čo však mestu chýba je cielený postup a  zapojenie občana do tejto témy.

Je nespornou výhodou Nitry, že sa na rozdiel od niektorých iných krajských miest rozprestiera aspoň v mierne kopcovitom teréne. Táto lokácia priaznivo vplýva na celkový stav zelene, na mikroklímu mesta a tiež aj na zadržiavanie zrážok.

Práve zadržiavanie a využívanie dažďovej vody je v samospráve aktuálne veľká téma, na ktorú sú vyčlenené aj nemalé prostriedky Európskej únie. Pomocou fondov a projektov sa dá takto posilňovať ekologický význam celého mesta a tiež ekologický rozmer mestského človeka.

Je potrebné posilňovať zelené plochy v centre, napr. aj na pešej zóne, budovať zelené strechy, využívať slnečnú energiu ako silný energetický potenciál, budovať zelené parky v každej mestskej časti. Mesto ako Nitra sa rozhodne musí zapájať do takýchto projektov.

Zapojiť univerzitu do riadenia zelených projektov

Hoc súčasné vedenie mesta si dalo zeleň ako jednu z priorít, z môjho pohľadu by sa dalo k tejto téme pristúpiť aj koncepčnejšie. Naše mesto je domovom poprednej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, kde je napríklad aj odbor krajinného inžinierstva. Práve v spolupráci s univerzitným prostredím je možné vytvárať množstvo projektov, ktoré majú dosah nielen na mesto, ale aj za jeho hranice. Univerzita musí byť významným partnerom mesta v projektovaní, ale aj v realizácii zelených projektov v meste. Študenti odboru aj akademici majú nesporne odbornejší a nápaditejší pohľad na tvorbu verejného priestoru, komunitných prostredí a zelene v meste.

Zapojenie univerzity do diania mesta považujem za zásadný prínos pre mesto.

Občan – tvorca svojho okolia

Verejné priestory si začneme skutočne vážiť vtedy, ak budú skutočne trochu aj naše. Preto v mojom programe prichádzam s projektom Môj dom - môj strom – Moja Nitra. Je to projekt, kedy si občania na sídliskách budú môcť adoptovať od mesta svoj strom. Vysadiť ho, pomenovať ho, starať sa o neho. Tak v sebe posilňujú ekologický zmysel mestského človeka, skrášľujú svoje okolie, ukazujú svoj cit pre životné prostredie. Odmenou za starostlivosť by mohlo byť napríklad odpustenie poplatkov za odpad. Podobné projekty sa osvedčili nielen v zahraničí, ale aj v niektorých slovenských mestách.

Adoptovanie stromu, aktívna recyklácia odpadu, skvalitnenie a budovanie vnútroblokov – to všetko sú témy, kde sa vytvára väzba medzi obyvateľom a mestom. Spoločnými krokmi tak spolu tvoria mesto, v ktorom zeleň FUNGUJE.

Brezový háj Nitra