Pred voľbami sa roztrhne vrece so sľubmi jednotlivých kandidátov. Plány a lákavé vízie, ako bude mesto o štyri roky vyzerať sa zosypú z každej strany. Ich cieľom je vytvoriť dojem, že aj v Nitre bude 5 nových mostov, Eifellovka, že už nikdy nebudeme stáť v rannej zápche, že v každej škôlke bude variť Jamie Olivier.

Iba človek, ktorý aktívne nepôsobí v samospráve dokáže vytvárať volebný program plný nereálnych sľubov v štýle „papier znesie“.

Pracujem v samospráve viac ako 20 rokov. Rukami mi prešlo mnoho rozpočtov, investičných a rozvojových plánov, pracoval som pod vedením štyroch primátorov – troch v Nitre a jedného súčasného v Trnave.

Rozumiem tomu, ako funguje rozpočet mesta a čo je možné z neho realizovať a v akom čase. V mojom programe vás nebudem ťahať za fúzy a sľúbim vám to, čo reálne dokážeme splniť. V prvom rade, rozpočet mesta má zohľadňovať skutočné požiadavky jeho obyvateľov. Nesmie to byť vzdušný zámok postavený z prianí kandidáta.


Zisťovali sme to, čo Nitrančania potrebujú

Mesto má fungovať pre všetkých jeho obyvateľov, nie len pre vyvolených. Program by tak nemal pochádzať iba z hlavy kandidáta a jeho družiny, ale mal by vychádzať z názorov a podnetov ľudí, ktorí v meste žijú.

Aj preto sme išli za obyvateľmi do ulíc s Dotazníkom o dôležitých otázkach o fungovaní mesta. Pýtali sme sa v uliciach, aj na internete.

V mnohých oblastiach pociťujú obyvatelia Nitry zhoršenie a nedostatky. Zhoršilo sa parkovanie, starostlivosť o deti a mládež a aj kvalita chodníkov a ciest, mesto je špinavšie, chýba zeleň, ale zároveň nás všetko stojí viac peňazí, nakoľko sa zvýšili dane a poplatky. Stratil sa záujem o obyvateľov, o to, čo bude s mestom. Je to názor skutočných obyvateľov Nitry, ktorý treba rešpektovať. Na druhej strane občania musia vedieť, kam ich peniaze smerujú a prečo.

Naopak, za zlepšené oblasti označili Nitrančania možnosti cyklodopravy a verejnej dopravy, na ktoré sa zameralo súčasné vedenie mesta. Je však toto jediné, na čo sa má mesto zamerať, čo považujú obyvatelia v meste za najdôležitejšie? Napr. cyklodoprava bola dôležitá pre 8,7% opýtaných.


Poplatky od občana nemajú zachrániť rozpočet

Fungujúce mesto je také, v ktorom jeho obyvatelia rozhodujú o tom, čo sa s mestom deje.

Po prvé.
Obyvateľ mesta je nesporným prínosom pre mesto a to aj finančne. Nemožno ale obyvateľa vnímať tak, že práve obyvateľ má svojimi poplatkami zachraňovať rozpočet mesta. Zvýšiť poplatky a dane občanom je najjednoduchšia možnosť ako naliať do rozpočtu isté peniaze. Ale nesprávna.

Po druhé.
Ak sa poplatky pre občana zvyšujú, musí aj samotný občan jednoznačne vidieť prínos tohto zvýšenia. Tento balík peňazí pochádzajúci od občanov sa musí využiť vždy pre obyvateľov a v záujme mesta. A o tom treba hovoriť s občanom skôr, nie až po zvýšení poplatkov. Až občan, ktorí pozná zmysel fungovania mesta pochopí, prečo má platiť viac.

Po tretie.
Do aktívneho života mesta, do riešenia problémov a navrhovania priorít treba jednoznačne zapojiť obyvateľa, komunitu. Jednoducho – Participácia.


Ako z tohto von? Zapojiť občana a pýtať sa ho, čo chce

Občan musí byť aktívnou súčasťou mesta. Je potrebné nájsť čo najvyššiu mieru participácie, čo najviac vtiahnuť ľudí do procesu rozhodovania, čo bude s ich peniazmi. Mesto má vytvoriť priestor na podávanie podnetov a inšpirácií a zabezpečiť, aby to neboli len námety do „šuflíka“, ale aby o nich obyvatelia mohli skutočne rozhodovať.

Tento vzťah treba zacykliť – obyvateľ dáva svoje podnety, navrhuje čo mu chýba, môže rozhodnúť a dať svoj hlas konkrétnemu projektu – a naopak od mesta musí dostávať riešenia.

Dnes už existujú aktívne procesy participácie. Dajú sa presadzovať osobne, na stretnutiach s verejnosťou, dajú sa presadzovať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, cez web, aplikácie.

Tu to jednoznačne závisí na kvalite riadenia mesta – či primátor a vedenie mesta dokáže rozpočet mesta okrem bežnej prevádzky zacieliť na aktivity, ktoré obyvatelia očakávajú, ktoré potrebujú, ktoré sú pre nich žiadúce.

Ak sa takýto vzťah a spôsob ozajstnej komunikácie medzi mestom a jeho obyvateľom nájde, je to základ perfektného fungovania mesta.

Igor Kršiak