Práce na rekonštrukcii lávky na železničnej stanici v Nitre boli ukončené, od 21. júna 2023 prebieha kolaudácia stavby. Lávka by mala byť odovzdaná podľa informácií z Mestského úradu v Nitre po vystavení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, predpoklad je do troch týždňov.

Dodatok číslo 2 = navýšenie ceny prác

Medzitým podpísalo Mesto Nitra už druhý dodatok k zmluve s firmou Lptex, s.r.o. a to dňa 12. júna 2023. Končená suma za rekonštrukciu lávky sa tak dostala na úroveň 760 550,93 eur. Práce navyše zahrnuté v dodatku: oprava chodníka s osvetlením priechodu pre chodcov, elektromontáže, bleskozvod, práce na výťahu. Pôvodne zmluve dohodnutá suma bola 671 711 eur. Prvým dodatkom bola navýšená na sumu 733 932,35 eur.

ℹ️ Čísla a fakty - zhrnutie

✅ Oficiálny začiatok prác / uzatvorenie lávky: 11.7.2022
✅ Skutočný začiatok prác / uzatvorenie lávky: 18.7.2022
✅ Oficiálna dĺžka uzávierky: 6 mesiacov
✅ Skutočná dĺžka uzávierky: aktuálne vyše 11 mesiacov, po otvorení to bude rok
✅ Otvorenie lávky: máj 2023, neskôr jún 2023, aktuálne júl 2023
✅ Náklady podľa zmluvy: 671 711 eur
✅ Náklady podľa dodatku č.1: 733 932,35 eur
✅ Náklady podľa dodatku č.2: 760 550,93 eur
✅ Práce zahrnuté v dodatku č.1: oprava chodníka s osvetlením priechodu, kamerový systém, dosyp kužeľa k opore, žľab pre cyklistov, dobetonávka podpier, vedľajšie rozpočtové náklady
✅ Práce zahrnuté v dodatku č.2: oprava chodníka s osvetlením priechodu pre chodcov, elektromontáže, bleskozvod, práce na výťahu


Krátky komentár k rekonštrukcii lávky

Je smutné, že celú rekonštrukciu hradí mesto Nitra a to v situácii, kedy si musí brať úver na financovanie investičných akcií. Narážam na fakt, že v rovnako veľkom meste Žilina prebieha najväčšia investícia v dejinách ŽSR - rekonštrukcia v hodnote vyše 300-miliónov eur, o ktorej môže Nitra len snívať. Nitra nie je uzlom ako Žilina, nič to však nemení na tom, že železničná stanica v Nitre je skôr dedinskou zastávkou, než stanicou hodnou krajského mesta a že štát nemieni v Nitre investovať ani do základnej infraštruktúry. A tak v Žiline pribudne most, viadukt, cyklotrasy, chodníky a ďalšie. V Nitre si mesto financuje lávku na stanici. Stanica zatiaľ ďalej chátra. Možno raz štát opraví aj ten prepadnutý strop...

Aktuálne fotografie lávky po rekonštrukcii

Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre

Opravený chodník na Železničiarskej a nový priechod pre chodcov

Súbežne s lávkou dalo mesto opraviť aj dlhé roky rozbitý chodníky vedúci zo Železničiarskej ulice na lávku a tiež smer Hanulova po ľavej strane.

Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre

Výťah - pôvodne na vizualizáciách zo skla, neskôr totálna zmena na železobetónovú konštrukciu

Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v Nitre Rekonštrukcia lávky na železničnej stanici v NitreZdroj: Nitralive.sk