Dňa 15. novembra bolo vydané stavebné povolenie na stavbu "Drevená lávka, Malá Hangócka". Lávka nahradí starú lávku, po ktorej zostali v jazierku v Novom parku len drevené podpery (viď foto). Tie budú asanované.

Celková dĺžka mosta bude 27,10m a so šírkou mosta 2,75m. Hlavná nosná konštrukcia bude z ocele, nosníky z dreva. Lávka bude napojená na chodník na oboch stranách lávky. Novinkou je LED podsvietenie. Určená bude pre peších aj cyklistov.

Pred samotnou realizáciou ešte prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Pripomínam, že v časti Nový park prebieha revitalizácia. Tá potrvá do leta budúceho roka. Revitalizácia Starého parku začína teraz v novembri.

Mesto Nitra má stavebné povolenie na novú lávku v Novom parkuZdroj: Nitralive.sk, SP www.nitra.sk