Aktualizované: 11. august 2022

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej


V piatok 1. augusta sa začali práce na predĺžení pešej zóny v Nitre na Štefánikovej ulici v priestore pred VÚB bankou a na druhej strane ulice. Zámer mesta je potiahnuť zónu v budúcnosti až po Prior. Včera a dnes práce pokračovali - pribudlo farebné vodorovné značenie. Parkovanie je už zrušené na oboch stranách, na farebne vyznačenej ploche pribudne mobilná zeleň - stromy a kvety v kvetináčoch, sedenie.

Pripravuje sa aj revitalizácia priestoru od Farskej ulice po Prior. Tejto téme sme sa venovali v článku Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny.

Predĺženie pešej zóny Nitra Predĺženie pešej zóny Nitra Predĺženie pešej zóny NitraZdroj: Nitralive.sk