Súvislá oprava Hanulovej ulice sa blíži ku koncu. Od 15. decembra je cesta sprejazdnená pre verejnosť. Na ulici ešte prebiehajú dokončovacie práce. Ide o II. etapu, v tej prvej bola zrekonštruovaná cesta + chodníky od križovatky so Železničiarskou/Golianovou ulicou po Hanulovu číslo 23, v druhej od 23 po kruhový objazd.

Celkové náklady sú 139 500 eur. Prvá etapa prebehla v roku 2020 v mesiacoch máj až jún, náklady na rekonštrukciu boli takmer 197-tisíc eur.

Hanulova ulica, rekonštrukcia Hanulova ulica, rekonštrukcia


Verím, že mesto takéto zle vyrovnané kanálové poklopy vyreklamuje, rovnako tak prejazd po novej vozovke nie je na niektorých úsekoch komfortný

Hanulova ulica, rekonštrukcia Hanulova ulica, rekonštrukcia


Články k téme

Hanulova ulica - II. etapa rekonštrukcie od 19. októbra do 18. decembra 2021
Hanulova ulica I. etapa v rekonštrukcii od 25. mája 2020
Zdroj: Nitralive.sk