Aktuálne informácie mi poskytla spoločnosť MH Invest, s.r.o. - dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR.


Na čom konkrétne sa pracuje momentálne

Na stavbe mimoúrovňovej križovatky Šindolka boli zrealizované prekládky inžinierskych sietí, vybudované nové inžinierske siete a to kanalizácia, voda, finalizujú sa práce na verejnom osvetlení. Mimoúrovňovú križovatka Šindolka vrátane miestnych komunikácií má dokončené zemné teleso, aktuálne prebiehajú práce na konštrukčných vrstvách vozovky. Mostný objekt nachádzajúci sa v trase I/64 nad Prvosienkovou ulicou je zrealizovaný v rozsahu spodnej stavby, prebieha realizácia hornej stavby mostného objektu.


Oficiálny termín dokončenia výstavby je 31.12.2021, je stále reálny❓

Dokončenie mimoúrovňovej križovatky Šindolka predpokladáme na prelome rokov 2021 a 2022.


Kedy bude reálne odovzdaná križovatka do užívania pre verejnosť❓

Spustenie mimoúrovňovej križovatky Šindolka do užívania pre širokú verejnosť bude závisieť ako aj od termínu dokončenia, avšak najmä od akcieschopnosti príslušných úradov, vydávajúcich kolaudačné rozhodnutia a v neposlednom rade od obštrukčných odvolaní a námietok notorických sťažovateľov. Vzhľadom k tomu nie je možné momentálne presne určiť termín uvedenia križovatky Šindolka do užívania pre verejnosť, avšak spoločnosť MH Invest, s.r.o. urobí všetko čo je v jej možnostiach pre to, aby sa tak stalo čo najskôr.

Článok k téme: Mesto Nitra nesúhlasí s trasovaním rýchlostnej cesty R8 cez Šindolku


Fotogaléria: 14. september 2021

Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis PopisZdroj: Nitralive.sk