Železnice Slovenskej republiky si dali v roku 2018 vypracovať štúdiu realizovateľnosti "Obnova ŽST (železničná stanica) Nitra". Štúdiu vypracovala spoločnosť IZOLSTAV-ZA, s.r.o., ktorá ju ŽSR odovzdala 6. mája 2019. Stála 123-tisíc eur.

Následne prebiehal proces pripomienkovania. Dňa 1. apríla 2021 zaslala ŽSR štúdiu mestu Nitra na vyjadrenie. Dokument je stále označený ako pracovný a teda nie je rozhodnuté o variante a ani o možnostiach financovania. K štúdii sa ešte okrem mesta vyjadrí aj Ministerstvo dopravy SR.

Kompletné štúdie nájdete na webstránke uzemnyplan.nitra.sk


Varianty riešenia ŽST Nitra a jej okolia:

1. Rekonštrukcia existujúcej budovy

- pri tomto návrhu sa zachová stará budova stanice, prejde rekonštrukciou a k nej bude pristavaná nová časť - výpravná hala a komerčná časť. Takisto príde k úprave okolia stanice - zmení sa celý priestor pred budovou a na mieste dnešného parkoviska.

Štúdia realizovateľnosti Štúdia realizovateľnosti


2. Výstavba novej budovy

- pri tomto riešení by bola zbúrana stará budova, nahradila by ju nová v posunutej polohe. Tak ako pri prvom variante, aj tu by prišlo k zmene priestoru pred budovou a na mieste dnešného parkoviska. Súčasťou aj komerčné priestory.

Štúdia realizovateľnosti Štúdia realizovateľnosti


3. Výstavba TIOP - Terminál osobnej integrovanej prepravy

= výstavba novej budovy + parkovací dom v susednej severnej časti + revitalizácia priestoru pred stanicou. Parkovací dom = 250 vozidiel na 4 nadzemných a jednom podzemnom podlaží.

Štúdia realizovateľnosti Štúdia realizovateľnosti Štúdia realizovateľnostiZdroj: Nitralive.sk, uzemnyplan.nitra.sk, ÚHA na MsÚ v Nitre, vizualizácie - Štúdia realizovateľnosti Obnova ŽST Nitra