Pred rekonštrukciou parkoviska na Wilsonovom nábreží som upozorňoval v článkoch aj na našej FB stránke, že z parkoviska ku križovatke Štúrova x Wilsonovo nábrežie nie je vybudovaný chodník. Ľudia si vyšlapali cez trávu vlastný. Schody vedúce k Univerzitnému mostu používané neboli.

Do rekonštrukcie však nový chodník zahrnutý nebol. Oslovil som preto pána primátora a ten tento môj podnet vyhodnotil ako dobrý. Po pár telefonátoch a doťahovačkách bola výstavba chodníka odobrená. Chodníky by sme mali stavať tam, kadiaľ ľudia reálne chodia.

Som rád, že tento kúsok Nitry dostane novú tvár, zničený trávnik bol hanbou. Parkovisko využíva veľa zahraničných hostí.

Poďakovanie patrí: pán primátor, pán Muzika zo Strediska mestských služieb na MsÚ Nitra, pán Šabo z investičného oddelenia na MsÚ Nitra.


Takto vyzerá nákres parkoviska po rekonštrukcii - zaznačené chodníky

Nový chodník je označený číslom 5. Číslo 4 sú zrekonštruované schody, číslo 3 nový chodník k rieke. V hornej časti boli debarierizované chodníky číslo 1 a 2.

Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, výkres


Na tejto foto vidno črtajúci sa nový chodník, ktorý nahradí vyšlapanú plochu

Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie

Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcie Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra, priebeh rekonštrukcieZdroj: Nitralive.sk