Nitriansky samosprávny kraj opraví 60 kilometrov ciest v hodnote 13-miliónov eur. Peniaze získal z fondov Európskej únie.

Pôjde o 3 úseky: skoro 18-kilometrový úsek cesty II/562 Šaľa - Nitra za vyše 4 miliony, 30-kilometrový úsek cesty II/580 Šurany-Podhájska - Kalná nad Hronom a 12-kilometrový úsek cesty II/511 medzi Topoľčiankami a Skýcovom.

Modernizácia „Cesty II/562 Šaľa – Nitra“ začína v km 2,400 (pri nitrianskom cintoríne kat. územie Párovské Háje) a končí v km 20,095 napojením na cestu I/75 v obci Trnovec nad Váhom. Modernizovaný úsek má dĺžku 17,695 km.

Cesta medzi Nitrou a Šaľou už v minulosti opravovaná bola, na úseku od km 3,602 do km 8,330 a v km 10,191 - 11,175 bola realizovaná súvislá oprava krytu vozovky (v rokoch 2015 - 2017).

Na týchto úsekoch sa vykoná zvýšenie parametrov bezpečnosti (vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, dopravné značenie, zvodidlá, spevnenie krajníc a svahov) bez zásahu do spevnenej časti vozovky. Prevedie sa aj modernizácia existujúcich zastávkových pruhov v obciach (zastávka Cabaj Čápor - rázcestie, zastávka Cabaj Čápor - Nový Pereš, zastávka Veľká Dolina - Bačala, rázcestie) na uvedenej trase cesty.


Začiatok úseku, ktorý opravia, začína pri cintoríne na Cabajskej

cabajska-cesta-cintorin.jpg cabajska-cesta-cintorin.jpgZdroj: Nitralive.sk