Aktualizácia 28. január 2022 K zámeru Obytná zóna Hviezdoslavova prebieha územné konanie. Pozemok bol za posledný rok vyčistený od náletovej zelene, stromov a k januáru 2022 je aj oplotený. Do článku dopĺňame aktuálne fotografie.

Obytná zóna Hviezdoslavova Nitra, pozemok Obytná zóna Hviezdoslavova Nitra, pozemok Obytná zóna Hviezdoslavova Nitra, pozemok Obytná zóna Hviezdoslavova Nitra, pozemok Obytná zóna Hviezdoslavova Nitra, pozemok Obytná zóna Hviezdoslavova Nitra, pozemok


Koncom roka 2016 bola vyhlásená verejná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie "Obytnej zóny Hviezdoslavova" v Nitre. Výsledky boli publikované v marci 2017 na webe archinfo.sk, kde nájdete aj víťazné vizualizácie. O výstavbe som informoval v článku Obytná zóna Hviezdoslavova - pod Párovským cintorínom pribudnú vyše dve stovky bytov.

Podľa voľne dostupných informácií na internete je výstavba rozdelená na 2 časti, spolu 410 bytov. Projekty nesú rozdielne názvy, súvisia však spolu. V oboch prípadoch prebehne územné konanie. O budúcnosti projektov a začiatku výstavby je priskoro hovoriť.

1. "Obytná zóna Hviezdoslavova"

V riešenom území na pozemku ohraničenom Párovským cintorínom, Hviezdoslavovou triedou a ulicami Braneckého/Kavcova malo podľa zámeru vyrásť spolu 500 bytov. Neskôr bol projekt zmemený - prvá časť bola predstavená ako "Obytná zóna Hviezdoslavova" so 7 bytovkami - 242 bytmi. Výška stavieb: 4 plné a 1 ustúpené nadzemné podlažie.

V októbri 2018 vydal Okresný úrad v Nitre rozhodnutie o upustení od posudzovania podľa zákona č.24/2006 - vplyvy na životné prostredie. V dokumente, ktorý prikladám nižšie nájdete aj pripomienky účastníkov konania. Zaujímavé odpovede sú k podnetom ohľadom cyklotrás a dopravného napojenia.


2. "Obytná zóna pod Borinou, Nitra"

V marci 2019 bolo zverejnené rozhodnutie Okresného úradu v Nitre v ktorom sa dočítame o druhej etape výstavby. Prinesie 4 bytové domy - 168 bytov. Nižšie bytovky majú 4 plné a 1 ustúpené podlažie. Vyššia bytovka má 18 nadzemných podlaží.


Dopravné napojenie a problémy s tým spojené

Vjazd bude z Hviezdoslavovej triedy, jednosmerný výjazd na Hviezdoslavovu triedu a na Braneckého/Kavcovu. V súvislosti s novou výstavbou sa na internete vzniesla vlna kritiky obyvateľov k dopravnej situácii. Klokočine chýba dostatočné napojenie na centrum - 4-prúdová cesta sa napája na 2-prúdovú na Braneckého ulici a kruhový objazd a 2-prúdovu Hollého ulicu. Riešením by bola výstavba nadjazdu nad Braneckého ulicu a napojenie na kruhový objazd na Štúrovej ulici. Táto idea pochádza ešte z čias socializmu a neexistujú k nej žiadne posudky ani projekty. Na Braneckého ulici je vymedzené územie, kadiaľ by nadjazd viedol.

Situáciou by sa podľa môjho názoru malo zaoberať Mestské zastupiteľstvo v Nitre, dopravná situácia je zlá aj bez ohľadu na plánovanú výstavbu.

Fotografie územia

Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova

Zaznačenie na mape

Obytná zóna Hviezdoslavova

Vizualizácie (zdroj: rules.sk)

Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova Obytná zóna Hviezdoslavova

Rozhodnutie OÚ Nitra - v dokumente nájdete aj požiadavky účastníkov konania (Cyklotrasa, dopravné posúdenie)

Rozhodnutie - Okresný úrad Nitra by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.sk