Podľá zámeru, ktorý je zverejnený na webstránke enviroportálu, plánuje spoločnosť IREKS ENZYMA postaviť logistický sklad a školiace centrum. Nachádzať sa bude vedľa závodu spoločnosti HoReCup (viď foto nižšie). Závod sa bude skladať z logistického skladu hotových výrobkov, objektu školiaceho centra s testovacou pekárňou a cukrárňou pre školenia zamestnancov pekárni. Spoločnosť má momentálne v Nitre - Krškanoch distribučný sklad, pôvodom je z Nemecka.

Začiatok výstavby: ? (zámer uvádza 3. kvartál 2016)
Ukončenie výstavby: ? (zámer uvádzka 4. kvartál 2018)
Lokalita: Priemyselná park Sever Nitra, vedľa závodu HoReCup
Parkovacie miesta: 42
Náklady: 1-1.7 milióna eur bez dph (variant 1) / 2.0 milióna eur (variant 2)
Počet pracovných miest: približne 30

Vizualizácia

Ireks Enzyma Nitra

Situácia - pohľad zhora

PP Sever Nitra


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, EIA enviroportál