V Nitre dnes slávnostne sprevádzkovali novú nitriansku elektráreň – Kogeneračnú elektráreň Nitra. Nachádza sa na mieste bývalej mazutovej teplárne na Nábreží mládeže 89 vedľa areálu Nitrianskych komunálnych služieb.

Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení. Oproti minulosti umožňuje podstatné zvýšenie účinnosti využitia energie palív.

Ide o moderný, vysoko účinný zdroj elektriny a tepla s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 3,12 MWel a celkovým inštalovaným tepelným výkonom 3,23 MWtep.

„Prevádzkou elektrárne sa usporia primárne energetické zdroje vo výške 17 630 MWh za rok, čo znamená, že sa vďaka nej dosiahne zníženie ročnej produkcie CO2 o 4 884 ton. Pre lepšiu predstavu, toto množstvo zodpovedá ročnej spotrebe lesa o rozlohe jedenástich futbalových ihrísk,“ konštatoval dnes predseda predstavenstva Mestskej elektrárne Nitra, a.s. Ing. Juraj Štrkolec.


Celková investícia do výstavby elektrárne dosiahla 5 miliónov euro a stavba trvala 17 mesiacov. Investorom je spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s., ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou A.En Slovensko, s.r.o. Martin. Vyrobená elektrina bude dodávaná do siete Západoslovenskej distribučnej, a.s., vyprodukované teplo bude slúžiť nitrianskemu sídlisku Chrenová. Investor Mestská elektráreň Nitra, a.s. plánoval postaviť elektráreň na báze paroplynového cyklu, neskôr sa rozhodol pre výrobu pomocou vysokoúčinných plynových motorov. Túto informáciu sme priniesli v roku 2011 v článku V Nitre bude plynová elektráreň.

Fotogaléria z otvorenia, 21.10.2015

Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra Koegeneračná elektráreň Nitra


Bývalá mazutová tepláreň Nitra

Bývalá mazutová tepláreň Nitra


Nová ekologická elektráreň

Bývalá mazutová tepláreň Nitra


Časozberné video z výstavby elektrárne
Kongeneračná Elektráreň NitraLokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk