Závod sa z technických problémov s traťou koná namiesto pôvodného májového termínu v novom termíne - 2. septembra 2018 v Nitre, pod Borinou, pri OC Family, Sídlisko Klokočina.

Prezentácia je od 11:00 do 12:30 - cirkevné športové centrum Klokočina

Kategórie Jazdia sa 4 kategórie (mix muži/ženy):

Kategória A - 12 až 15 roční, dĺžka trate: 7.5 km
Kategória B - 16 až 18 roční, dĺžka trate: 14 km
Kategória C - 19 a viacroční, dĺžka trate: 20 km
Kategória D - Open E-Bike bez vekového rozdielu, dĺžka trate: 20 km

Harmonogram

13:00 Štart kategórie A
13:30 Štart kategórie B
14:30 Štart kategórie C
15:45 Štart kategórie D
17:00 Vyhlásenie výsledkov a tombola.

Štartovné

Štartovné sa hradí na účet IBAN: SK88 1100 0000 0026 2377 6461
Variabilný symbol: rodné číslo

Kategória A: 5 €
Kategória B až D: 10 €
Na mieste: 15 €

Trasa pretekov

VELOsprint Open Bike Cup 2018, traťZdroj: Velosprint