Zaplatíme viac za športoviská v Nitre? Ak chodíte plávať či už do kúpeľa, alebo v lete na kúpalisko, hrávate tenis, kolektívne športy v telocvičniach na základných školách, týka sa to aj Vás.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport schválila zmenu v sadzobníku poplatkov. Túto zmenu musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo. Najbližšie sa koná 30. mája.

Sadzba za 60 minút v telocvični na ZŠ v Nitre o rozmere do 300 m2 sa zvýši z terajších 12€ na 20€ pre dospelých, zo 6€ na 8€ pre deti. Hodinka plavárni bude stáť 3,50€ namiesto doterajších 1,70€. Vstup na kúpalisko zdražie z 2,50€ na rovné 4€. Viac si zaplatí verejnosť aj za tenisové kurty na Chrenovej a ďalšie športoviská. Komplet návrh aj s cenami nájdete nižšie.

Mesto Nitra bolo v roku 2018 Európskym mestom športu, je zdražovanie športovísk pre verejnosť tým správnym krokom? Prinesie zvýšenie cien lepšie služby pre verejnosť? Radnica deklaruje zámer postaviť novú plaváreň, revitalizovať okrem iných aj atletický štadión na Chrenovej, Areál zápasníckej a tenisovej haly pod hradom.

Ceny zvýšilo zastupiteľstvo aj za primátora Dvonča a to "v tichosti" v októbri 2016. Verejnosť si túto zmenu všimla až v novom roku, v januári som kritický článok zverejnil aj ja spolu s odpoveďou primátora. Článok nájdete na tomto odkaze.


Sadzba za prenájom telocvične, ktorá platila do zvýšenia v októbri 2016:

- pri podlahovej ploche nad 100 m2: sadzba 8,32 €/hodina, vrátane úhrady za médiá
- pri podlahovej ploche pod 100 m2: sadzba 5,20 €/hodina, vrátane úhrady za médiá


Ceny platné od októbra 2016 do februára 2017:

1. skupina do 300 m2 20 € / 1 hod
2. skupina do 600 m2 30 € / hod
3. skupina nad 600 m2 50 / 1 hod


Ceny platné po zmene nadol vo februári 2017:

1. Do 300m2: 12€ dospelí, 6€ mládež / 1 hod
2. do 600m2: 20€ dospelí, 10€ mládež / 1 hod
3. nad 600m2: 25€ dospelí, 12,50€ mládež / 1 hod


Navrhované ceny v roku 2019:

1. Do 300m2: 20€ dospelí, 8€ mládež / 1 hod
2. do 600m2: 25€ dospelí, 12€ mládež / 1 hod
3. nad 600m2: 30€ dospelí, 15€ mládež / 1 hod


Verím, že prípadné zvýšenie cien bude znamenať nárast kvality a vybavenosť športovísk v Nitre. Aby sa nestalo, že sa napríklad telocvične neumývajú. Dlhodobý príklad mám zdokumentovaný, podlahu si umývame my...

Telocvičňa


Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre zo dňa 16.4.2019 by Michal Šimonek on Scribd