Možnosť požičať si v Nitre od spoločnosti Arriva a.s. na jazdu po meste bicykel je dobrá správa, pretože áut je v Nitre priveľa a dostupná jazda na bicykli by mala viesť k zníženiu ich počtov. Ďalšou dobrou správou je nedávne rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva o pridelení nie zanedbateľných dotácií na výstavbu nitrianskych cyklotrás. Teraz je potreba, aby sa požičiavanie a používanie bicyklov rozbehlo tým správnym smerom. Mnohé je síce v rukách Arrivy, ale do podoby celej veci môže hovoriť aj mesto Nitra. S Arrivou k tomu uzatvorilo memorandum a zmluvu o spolupráci, ktoré zverejnilo na internete a ktoré trochu popíšem nižšie.

Podľa čl. III zmluvy o spolupráci bolo povinnosťou Arrivy zabezpečiť technické zázemie projektu požičiavania bicyklov (teda obstarať bicykle, stojany, elektronické systémy pre rezerváciu a platby, atď.). Arriva podľa svojich vyjadrení, ktoré sú dostupné na internete, do technického vybavenia investovala 200 tisíc Euro. Zmluva pritom počíta s možnosťou, že v budúcnosti, ak dôjde k ukončeniu zmluvy, celý projekt požičiavania bicyklov prevezme od Arrivy mesto Nitra – strany pre tento prípad zjednali predkupné právo Nitry k technickému vybaveniu (posledný odsek čl. V). Preto by mesto malo mať vo svojom vlastnom záujme výšku pôvodnej investície riadne vydokladovanú – cena, za ktorú bude toto predkupné právo prípadne mestom v budúcnosti uplatnené, sa totiž bude odvíjať od pôvodnej ceny investície.

Pre úplnosť, čo sa týka príspevkov na tento projekt zo strany mesta, mnohí vieme, že projekt podporilo sumou 27 tisíc Euro (cena je bez DPH, s DPH sa jednalo o 33 tisíc Euro). Za túto sumu zaistilo montáž stojanov, pri ktorých sú bicykle parkované (len montáž, nie stojany samotné, tie zabezpečila Arriva).

Ako sa Arriva pokúsi svoju 200 tisícovú investíciu zhodnotiť? Jednak bude od užívateľov dostávať peniaze za prenájom bicyklov. Podľa prvých správ boli bicykle za prvý mesiac fungovania novinky požičané celkovo 3.500 krát a do systému sa zaregistrovalo 2.000 používateľov, čo sú fajn čísla. Výška trvalých príjmov Arrivy z prenájmu bicyklov ale bude samozrejme záležať od rozsahu, v akom sa obyvateľov Nitry podarí presvedčiť o výhodách používania bicyklov. To by ale nemalo byť tak ťažké a malo by k tomu prispieť aj plánované budovanie cyklotrás. Prispelo by k tomu určite aj rozmiestnenie viacerých stojanov, kde je možné bicykle zaparkovať/vyzdvihnúť, ako na to na nitralive.sk upozornil už Andrej Sitkey (TU). Len pre zaujímavosť, v zahraničí existujú aj „bezstojanové“ systémy, keď bicykel priviažete napríklad k zábradliu (projekt Rekola po celom Česku); budovanie týchto systémov je preto omnoho lacnejšie.

Minimálne rovnako dôležitá ako príjem z požičiavania bicyklov je pre Arrivu marketingová hodnota projektu – Arriva má vďaka nemu po celom meste reklamu širokého dosahu, svoje logá umiestnila na tabule v okolí stojanov, aj na bicykle, ktoré budú jej značku šíriť po celom meste. Nehovoriac o tom, že vedenie mesta, zvlášť teraz rok pred voľbami, poskytuje tomuto projektu rozsiahle mediálne pokrytie.

Na strane nákladov potom môže byť pre Arrivu zaujímavé tiež to, že nič neplatí za prenájom verejných priestorov, kde sú stojany umiestnené.

Pre účasť Arrivy na tomto projekte je dôležitý tiež posledný odsek čl. IV zmluvy. Ten má zrejme Arrive zabezpečiť náhradu jej prípadnej straty z projektu formou dotácie z rozpočtu mesta. Pre Nitru je dobrou správou, že v zmluve je naformulovaná len možnosť (nie povinnosť) mesta na projekt prispieť. Podľa zmluvy môže by dotácia poskytnutá „na základe vyúčtovania nákladov na prevádzku služby“. Z tohoto ustanovenia nie je ale vôbec zrejmé, ako by toto vyúčtovanie nákladov malo vyjsť, aký by mal byť jeho výsledok, aby mohla Nitra dotáciu poskytnúť. A nie je tam hlavne napísané ani to, aká veľká by potom mala byť samotná dotácia. Vzhľadom na takto neurčite formulované znenie zmluvy by mali byť Nitrančania pozorní a v situácii, keď sa zastupiteľstvo začne možnou dotáciou zaoberať, by mal byť proces absolútne transparentný a mal by sa hľadať konsenzus čo najširšej časti nitrianskej verejnosti. Nehovorím, že projekt nebude Nitru či jej občanov nič stáť. Asi bude, a je to v poriadku, za dobré veci sa skrátka platí (nakoniec už sme prispeli na montáž stojanov). Ale bolo by v rozpore so samotnou myšlienkou zdieľanej cyklodopravy, aby sa na tomto projekte podieľal okrem mesta a občanov taký subjekt, ktorý by z neho poberal neprimerané zisky posielané mu formou dotácií alebo inkasovaním privysokého prenájmu.

Projekt mestského zdieľania vo svete totiž nevznikol z iniciatívy podnikateľov, ale z iniciatívy samospráv či občianskych komunít. Tie chceli svojím členom v prvom rade ponúknuť alternatívu k cestovaniu autom, a to buď úplne zadarmo, alebo len za poplatky, ktoré pokryjú náklady systému. Pri príprave tohoto blogu som oslovil nadšencov z organizácie Citybike Wien, ktorá spravuje projekt zdieľania bicyklov vo Viedni. Podľa ich vyjadrenia sa im darí držať stanovený cieľ – Viedenčania jazdia 97 % času (!) stráveného na bicykloch úplne zadarmo, a to napriek tomu, že aj tamojší systém je zabezpečovaný súkromnou spoločnosťou (JCDecaux). Vo Viedni je prvá hodina jazdy zadarmo pokiaľ používateľ zaplatí jednorazový, nie ročný, poplatok za registráciu vo výške len 1 Eura, ktorý môže naviac neskôr „prejazdiť“. U nás jazda zadarmo zatiaľ možná nie je, vždy si zaplatíte buď jednorazový poplatok 50 centov za hodinu, alebo ročný poplatok 25 Euro, čo v porovnaní s inými mestami nie je najnižšia suma. Myslím si ale, že ani v Nitre sa o žiadne prehnané ceny nejedná a zvlášť pri zaplatení ročného poplatku sú úspory oproti používaniu áut fakt vysoké. A dajú sa pochopiť dôvody, pre ktoré je prevádzkovateľ vo Viedni schopný ponúknuť lepšie cenové podmienky zdieľania bicyklov než u nás v Nitre (kurzívou nižšie). Táto otázka by si ale zaslúžila hlbšiu analýzu a Nitrančania by sa určite mali zaujímať o finančné výsledky nitrianskeho projektu; v tých by mal byť zohľadnený mimo iné aj vyššie spomenutý marketingový prínos pre Arrivu.

Ak chceme mať v Nitre skutočné zdieľanie bicyklov, a nie len ich obyčajný komerčný prenájom, medzi občanmi, ktorí si bicykle požičiavajú, a mestom, ktoré so zdieľaním bicyklov pomáha, by mal stáť niekto, kto nebude z projektu očakávať obrovské zisky, ale naopak bude partnerom mesta i občanov. Týmto neupodozrievam Arrivu z toho, že takýmto partnerom nechce byť. Mnohé skôr nasvedčuje tomu, že vybudovať slušné partnerstvo sa môže podariť. My Nitrančania sa ale musíme pozerať na dianie okolo nás a trochu tomu pomôcť.

Ak by to niekoho zaujímalo a mal ešte dosť síl na ďalšie čítanie, tu je popis fungovania projektov zo zahraničia: projekty zdieľaných bicyklov sú pre podnikateľské subjekty, pokiaľ sa nich zúčastňujú, projektami skôr s nižšou maržou, a nie sú klasickým podnikaním, kde subjekt niečo v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti vyrobí a s maržou to potom predá. Najväčším organizátorom projektov zdieľaných bicyklov v Európe, aj vo výš spomenutej Viedni, je reklamná spoločnosť JCDecaux. Tá na týchto projektoch neprofituje tak, že inkasuje peniaze z prenájmu bicyklov či z mestských dotácií. Obvykle uzatvára s mestami dohody, na základe ktorých ako protiplnenie za organizáciou požičiavania bicyklov inkasuje príjmy z reklamy umiestnenej na verejných reklamných plochách patriacich mestu (príjmy z m2 reklamnej plochy vo veľkých európskych mestách sú pochopiteľne vyššie ako v Nitre). Správa verejných reklamných plôch je hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti JCDecaux, a je v nej preto efektívna (resp. efektívnejšia ako mesto). Napríklad v Paríži (projekt Vélib‘) idú všetky príjmy zo systému zdieľaných bicyklov a poplatok 4,3 milióna Euro ročne mestu. Spoločnosť JCDecaux má na oplátku právo na správu a poberanie príjmov z veľkej časti z 1628 billboardov patriacich mestu. Pre Paríž prenos príjmov z týchto billboardov na JCDecaux dáva zmysel – táto spoločnosť je v tejto oblasti profesionálom a zo správy billboardov dokáže vyťažiť oveľa viac príjmov než by dokázalo mesto. Paríž, ale aj Viedeň a kopa ďalších miest, teda hodnotu z prenajímania verejných plôch, ktorú by ale samé nevedeli z plôch vyťažiť, premenili na financovanie projektu zdieľaných bicyklov.Zdroj: Igor Hubinský pre Nitralive.sk