Neurologická klinika vo Fakultnej nemocnici v Nitre má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti celému spektru neurologických ochorení, jedným z týchto ochorení je aj Parkinsonova choroba (PCH). Patrí medzi tzv. neurodegeneratívne ochorenia mozgu spôsobené skorším starnutím mozgových buniek. Biologickou podstatou hlavných motorických príznakov (tras, spomalenie pohybu, porucha koordinácie a stability, stuhnutosť) je nedostatok dopamínu.

Pri optimálnom nastavení na perorálnu liečbu (tablety) sa majú pacienti s PCH dobre pomerne dlhú dobu. Postupne však pacient s týmto ochorením potrebuje stále vyššie dávky liekov, pričom aj frekvencia podania sa zvyšuje, aby sa zabezpečia kontinuálna hladina dopamínu. Napriek uvedeným opatreniam pacientovi s pokročilou Parkinsonovou chorobou nepostačuje perorálna liečba, preto je pre pokročilé štádia ochorenia potrebné zahájenie liečby, tzv. hlboká mozgová stimulácia, apomorfínová pumpa a duodopová pumpa.

Uvedená liečba pokročilej Parkinsonovej choroby bola donedávna doménou len univerzitných pracovísk, avšak v júni tohto roku sa tímu neurológov z nitrianskej nemocnice pod vedením prednostu kliniky MUDr. Gabriela Hajaša, PhD. podarilo zaliečiť duodopovou pumpou prvú pacientku. Jednalo sa o 81 ročnú pani, ktorá trpí na pokročilú Parkinsonovu chorobu už niekoľko rokov a konvenčná perorálna liečba už nemala efekt.

MUDr. Branislav Veselý, PhD., ktorý pacientku lieči, nám bližšie popísal princípy tejto liečby: „Terapia duodopou spočíva v zavedení tenkej sondy cez brušnú dutinu do žalúdka až do tenkého čreva. Následne sa napojí externá pumpa, ktorá dodáva kontinuálnu dávku levodopy do tenkého čreva a tak výrazným spôsobom zlepší symptómy pokročilej Parkinsonovej choroby“. Na terapii duodopou sa okrem neurológov podieľal aj tím gastroenterologickej ambulancie pod vedením MUDr. Tomáša Štrpku.

Nitrianska neurologická klinika sa týmto zaradila medzi popredné slovenské pracoviská, ktoré zabezpečujú pre pokročilých parkinsonikov najmodernejšiu liečbu. Pacienti z nášho regiónu tak už nemusia cestovať za týmto účelom do Bratislavy.