Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes zverejnilo výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa výstaviska Agrokomplex v Nitre. To sa konalo 14. februára 2022 a traja uchádzači a to: Ing. Mgr. Michal Bezák, Ing. Eduard Krcho a Mgr. Matej Madaj.

Úspešný uchádzač musel dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 85 %, čo predstavuje získať minimálne 107 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu 125 bodov.

Výsledok výberového konania: Ing. Mgr. Michal Bezák získal spolu 44 bodov, Ing. Eduard Krcho získal spolu 69 bodov a Mgr. Matej Madaj získal spolu 41 bodov z celkového počtu 125 bodov. Podmienku tak nesplnil ani jeden z uchádzačov a výberové konanie bolo teda neúspešné. Agrokomplex si na nového riaditeľa bude teda musieť počkať.Zdroj: Nitralive.sk, oznam o výsledku na webe mpsr.sk