Od 15. februára do 31. marca prebieha celonárodné sčítanie obyvateľov. Obyvatelia sa sčítajú sami elektronicky. Deti do 18 rokov sčíta ich rodič, alebo zákonný zástupca.

Kto sa musí sčítať?

Sčítanie je povinné pre obyvateľov, ktorí majú trvalý, alebo prechodný, alebo tolerovaný pobyt v Slovenskej republike. Údaje sú relevantné k 1. januáru 2021.

Kde vyplním otázky?

Na webstránke eso.scitanie.sk, spolu 14 otázok.

Vyplnenie trvá od 10 do 15 minút. Zadávajte údaje aktuálne k 1.1.2021.

Viac informácií nájdete na Na webstránke scitanie.sk