Stredné školy (štátne) v Nitrianskom kraji a v meste Nitra spravuje Nitriansky samosprávny kraj. Požiadal som o stanovisko k otvoreniu škôl - mesto Nitra ako vieme školy nakoniec neotvorilo - pôvodný termín bol 9. február.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) má záujem obnoviť prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl a pre všetkých žiakov zdravotníckych škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Limitujúcou je však epidemiologická situácia v jednotlivých okresoch kraja a tá je k pondelku 8. februára nasledovná:

▪ Prezenčné vzdelávanie nemôže byť obnovené v stredných školách v okrese Zlaté Moravce a Šaľa, pretože oba tieto okresy sú v čiernej zóne.
▪ Na základe odporúčania nitrianskeho RÚVZ prezentovaného na víkendovom zasadnutí Bezpečnostnej rady na pôde Okresného úradu v Nitre sa v pondelok neobnovilo prezenčné vzdelávanie stredných škôl v okrese Nitra vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie.
▪ V okresoch Topoľčany, Levice, Komárno a Nové Zámky môže byť na základe vyjadrení príslušných RÚVZ prezenčné vzdelávanie obnovené podľa toho, ako budú postupne pretestovaní všetci žiaci nad 18 rokov, v prípade mladších žiakov aj zákonný zástupca a všetci zamestnanci školy.

Situáciu odbor školstva Úradu NSK permanentne monitoruje.Zdroj: Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK