Výsledky testovania na COVID-19, ktoré sme uskutočnili v dňoch 7. - 8. januára 2021 v závode Jaguar Land Rover v Nitre v rámci testovania v nitrianskom okrese:

• Celkovo testy absolvovalo 4 368 zamestnancov Jaguar Land Rover Slovakia a zamestnancov dodávateľských spoločností, ktoré vykonávajú prácu v areáli závodu
• V prípade zamestnancov Jaguar Land Rover bolo zaznamenaných z celkového počtu účastníkov testovania 38 pozitívnych prípadov, čo predstavuje 1,61%. V prípade dodávateľských spoločností bolo zaznamenaných 40 pozitívnych prípadov, čo predstavuje priemer všetkých pretestovaných zamestnancov automobilky a dodávateľov na úrovni 1,79%
• Zamestnancom s pozitívnym výsledkom testu firma zabezpečila podporu v podobe bezkontaktného vstupu do šatní a dopravu z areálu závodu a taktiež boli poučení o ďalších krokoch
• Prevádzka závodu bude od pondelka stále prebiehať za prísnych opatrení na prevenciu šírenia pandémie, zamestnanci naďalej zostávajú pracovať z domu, kde to povaha práce dovoľuje. Automobilka bude pokračovať v intenzívnej komunikácii so zamestnancami, ktorá je zameraná na predchádzanie pandémie, ako aj v kontrole dodržiavania prijatých opatrení
• „Prioritou zostáva dbať o to, aby zavedené opatrenia v závode prispeli k znižovaniu šírenia pandémie. Rovnako budeme pokračovať v spolupráci s mestom aj príslušnými štátnymi orgánmi a ak dostaneme k dispozícii testy, budeme samozrejme pripravení pokračovať v testovaní aj v ďalšom kole. Ako zamestnávateľ robíme všetky dostupné kroky a budeme ich robiť dôsledne aj naďalej,“ uviedla Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover Slovakia.Zdroj: Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover