Do prvého stupňa nastúpili približne tri pätiny žiakov.

Do škôlok sa vrátilo 1 038 z 2 634 detí, rozdelili ich do 86 skupín. Ďalších 174 nastúpi v priebehu týždňa. V ročníkoch 1. až 5. na základných školách nastúpilo 2 438 z 3 857 detí, čo predstavuje niečo vyše tri pätiny všetkých žiakov. Ročníky 6. až 9. pokračujú v online vzdelávaní.

Školy sa riadia prísnymi opatreniami, ktoré nariadili hygienici. Všetky deti musia do škôl prísť s rodičmi, vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, dodržiavať dvojmetrové odstupy.


Opatrenia

Po vstupe do školy si deti prevezmú učiteľky, deťom nariadia dezinfekciu rúk a zmerajú im teplotu. Odvedú ich do šatní a po prezlečení si ruky opäť čistia. Žiaden rodič nemá povolenie vstúpiť do školy. Po skončení vyučovania si rodičia deti vyzdvihnú v presne dohodnutých časoch.

V triede základnej školy môže byť maximálne 20 detí, v prípade škôlok je to 15 detí. „Skupiny sa navzájom nestretávajú, sú pri nich tí istí učitelia, asistenti učiteľa alebo špeciálni pedagógovia. Ak aj príde menej detí, skupiny sa navzájom nespájajú. Keď idú deti von, pohybujú sa vo vyznačených častiach areálov, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi jednotlivými skupinami,“ vysvetľuje Mária Orságová, vedúca odboru školstva na nitrianskej radnici.

Rúška deti ani učitelia počas vyučovania v triede nenosia. Deti ich nemusia mať ani na chodbách, učitelia si ich pri prechádzaní do spoločných priestorov školských budov nasadzujú.

Všetky dotykové plochy, s ktorými prichádzajú deti aj učitelia do kontaktu, sa dezinfikujú niekoľkokrát denne. Na školách sú vytvorené dokumenty, do ktorých sa presne značí, kedy a kto jednotlivé plochy dezinfikoval.

Obedy školákov sa riešia rôzne. Ak majú školy väčšie jedálne, rozdelené sú na zóny. Ak sú jedálne menšie, školy zaviedli systém nástupu jednotlivých skupín na obed v rôznych časoch.

„Prosíme ľudí o zhovievavosť, pretože je možné, aby sa v prvý deň všetko zvládlo na sto percent. Je to spôsobené tým, že všetci sme v novej situácii, v akej sa nikto z nás predtým neocitol a učíme sa ju zvládať. Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu by som chcela poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, pretože to zvládajú naozaj výborne,“ skonštatovala Mária Orságová.

V posledný týždeň školského roka predpokladáme, že do škôl prídu všetci žiaci. Pred prázdninami sa budú chcieť rozlúčiť so spolužiakmi, rovnako tiež musia odovzdať učebnice.


Fotogaléria - opatrenia v školách v Nitre

MŠ Piaristická ulica

Koronavírus - opatrenia v školách v Nitre Koronavírus - opatrenia v školách v Nitre

MŠ Nábrežie mládeže

Koronavírus - opatrenia v školách v Nitre Koronavírus - opatrenia v školách v Nitre

ŽS Kráľa Svätopluka

Koronavírus - opatrenia v školách v Nitre Koronavírus - opatrenia v školách v NitreZdroj: Tomáš Holúbek, hovorca Nitry, foto: Mária Orságová