Kúpaliská, akvaparky a ostatné zariadenia sú stále z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19 uzatvorené. Na zastupiteľstve padla otázka o pláne prevádzkovať kúpalisko počas tohtoročnej letnej sezóny.

"Pripravujeme kúpalisko tak, aby bolo otvorené k 1.7., samozrejme že budeme sledovať nariadenie hlavného hygienika", odpovedal primátor Nitry Marek Hattas.

V roku 2019 otvorilo mestské kúpalisko na Sihoti svoje brány dňa 15. júna.