Mesto Nitra začne tento rok s úpravami na Svätoplukovom námestí tak, ako sme avizovali v auguste 2019. Momentálne sa pripravuje podpis zmluvy so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ktorá na projekte spolupracuje s architektonickou obcou. Projekt má byť hotový do konca mája, dodávateľa vyprojektovaných prvkov vyberú v súťaži.


Čo všetko plánuje mesto zmeniť/postaviť?

Na námestí pribudnú mobilné prvky, napríklad mobilná stena s popínavou zeleňou, ale tiež mobiliár na sedenie, pritienenie námestia a na osadenie zelene. Vzniknúť tu má tiež umelý potok, pre ktorý bude potrebné na malom úseku upraviť dlažbu, aby vzniklo plytké korýtko. Zmenou prejde aj parčík pri divadle - kríky po obvode parčíka budú zredukované, parčík sa tak otvorí smerom do námestia. S úpravami parčíka sa začalo už v minulom roku, kedy bolo vysadených 20 nových stromov - brestovcov západných.

Všetky zmeny budú realizované bez búrania.

Z ohlásených zmien nebude realizovaný jeden zámer. "Prehodnotiť sme museli jeden avizovaný záver – na vyvýšenom pódiu mal byť oddychový pavilón s galériou, ktorý mal byť vytvorený pomocou modulov. Od tohto sme museli vzhľadom na majetkovo-právne vzťahy upustiť," informoval portál Nitralive.sk hovorca Nitry Tomáš Holúbek.


Na vizualizácii vidno mobilnú stenu s popínavou zeleňou, na druhom nákresne vidno zaznačený potok

Svätoplukovo námestie, Nitra Svätoplukovo námestie, Nitra


Po obvode chýbajú stromy, roky bol problém s ich premáčaním

Na Svätoplukovom námestí na rohu ulíc Štefánikova a Kupecká sú do oblúka vysadené stromy. Bohužiaľ dlhoročne trpeli tým, že boli podmáčané - voda totižto steká z námestia a stromy hynú. Aktuálne sú prázdne dva otvory - z nich boli odstránené stromy zo starej výsadby, jeden ďalší strom je suchý a bude odstránený. Pre odstránenie problému boli robené viaceré opatrenia. Odvodňovací žľab situovaný v oblúku medzi vyvýšeným kamenným povrchom na námestí a stromoradím výrazne „oslobodil“ vegetačné otvory od premáčania, aj keď nie úplne. Stromy sú situované vo veľkých betónových skružiach, kde odčerpanie vody do okolia je minimalizované a pod skružou môžu byť pozostatky námestia, možno tiež nepriepustné. Preto je to dnes problém.

"Možno postupne zvážime inú druhovú skladbu, teda náhradu stromami, ktoré znášajú premokrenie. Trochu je ale problém s tým, že už to nebude ucelená, rovnomerná alej, lebo každý druh sa chová a aj vyzerá inak. To musíme zobrať do úvahy," skonštatoval hovorca Nitry.

Svätoplukovo námestie, Nitra


Dlažba na námestí a pešej zóne je značne poškodená

Opravy poškodenia dlažby na námestí prebiehajú postupne každý týždeň. Po zimnom období, kedy sa opravy nevykonávajú a akcií, vrátane Vianočného mestečka, je tam tiež dosť uvoľnených kociek, potom sa to nazberá, a tak chvíľu trvá, kým sa to celé dá do poriadku. "Miest pribúda, lebo oprava je len oprava a nikdy to nebude ako nové, čo spôsobuje náchylnosť daného miesta na opätovné poškodenie. Dôvodov na poškodenie je viacero. Daný povrch nie je ideálny na tak frekventovaný ruch mechanizmov v danom priestore a podobné je to aj na pešej zóne, kde sa postupné poškodenia vo svojom okolí rozširujú, ale opravy budú vykonávané postupne. Niektoré úseky by už vyžadovali celkovú rekonštrukciu, nie iba lokálne opravy, odpovedal na naše otázky ohľadom dlažby hovorca Tomáš Holúbek.


A pár aktuálnych pohľadov na námestie

Svätoplukovo námestie, Nitra Svätoplukovo námestie, Nitra Svätoplukovo námestie, NitraZdroj: Nitralive.sk