Dňa 29. apríla 2020 zomrel významný architekt Ing. arch. Vladimír Dedeček (* 26. máj 1929, Turčiansky Svätý Martin – † 29. apríl 2020). V Nitre sa výrazne zapísal do architektúry mesta projektom areálu VŠP Nitra z roku 1965, za ktorý získal cenu Dušana Jurkoviča.

Cenu udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. V roku 2001 získala SPU v celonárodnej ankete ocenenie Stavba storočia v kategórii Občianske stavby. SPU vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska, v roku 1996 bola premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Vladimír Dedeček

Dominantným prvok areálu je Aula maxima (UFO) s priemerom 36 metrov a kapacitou 600 miest, ktorá je otvorená aj pre verejnosť. Vo výškovej deväť-podlažnej budove sídli rektorát a teoretické triedy, v sedem-podlažných pavilónoch (agronomický, zootechnický a technologický s pitevňami) sú laboratóriá. V areáli sa tiež nachádza botanická záhrada.

Z ďalších jeho projektov spomenieme budovu Incheba v Bratislave, Slovenský národný archív v Bratislave, poštu v Tatranskej Lomnici, budovu Najvyššieho súdu SR v Bratislave. Všetky jeho projekty nájdete na tomto odkaze.

Rozhovor s pánom architektom si prečítate v tomto článku z roku 2009.

Slovenská pošta vydala v roku 2017 poštovú známku, na ktorej je znázornená Aula maxima.

Česť jeho pamiatke!

SPU