Projekt Záhrada mnícha na Zoborskom kláštore (Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov) bojuje v programe Zelené oázy 2020 o 5000€. Pomôžme jej hlasovaním. Žiadateľom grantu je Zoborský skrášľovací spolok.

Cieľom je zrevitalizovať okolie a pokračovať vybudovaním ukážkovej stredovekej záhradky mnícha, tak ako ju mal v stredoveku nap. mních Cyprián a pokračovať v sprístupňovaní lokality zážitkovou formou.

Hlasovanie trvá do 27. marca 2020. Hlasovať môžete na tomto odkaze - projekt Záhrada mnícha.


Vizualizácie

- čitáreň
- zážitková expozícia
- kostol, v pravo záhradka, v pozadí Pyramída s telekomunikačnou vežou

Zoborský kláštor - vizualizácia 2020 Zoborský kláštor - vizualizácia 2020 Zoborský kláštor - vizualizácia 2020


V rokoch 2014 až 2019 sa spolku podarilo zakonzervovať ruiny kláštora a čiastočne upraviť okolie na lesopark. V roku 2019 pokračovali v sprístupnení pustovne - príbytku mnícha, ktorý tu žil kontemplatívnym životom. Súčasťou areálu kláštora bola záhrada a každý mních mal pri pustovni vlastnú záhradku. Boli vegetariáni. Pestovali si zeleninu, ovocie a liečivé rastliny pre svoju potrebu a kláštornú lekáreň. Tu pod Zoborom študoval mních Cyprián, v jeho herbári sú i rastliny z juhu Slovenska.

Zoborský kláštor sv. Hipolyta je najstarším kláštorom nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe. Bol založený niekedy okolo roku 800 benediktínmi. Nachádza sa v Zoborských vrchoch, neďaleko od rušného života mesta. Do roku 2014 areál aj pamiatka chátrali a tento priestor bol dlhodobo nevyužívaný. Postupne sa nám podarilo zakonzervovať ruiny kláštorných objektov a okolie čiastočne upraviť. Vybudovaný bol náučnú chodník k areálu, kde sa nachádzajú zaujímavé informácie o flóre a faune v danom prostredí. Areál navštevuje stále viac ľudí. Konajú sa tu koncerty, divadelné predstavenia, sv. omše, návštevníkov sprevádzajú sprievodcovia.Žiaci s pedagógmi sem prichádzajú v rámci výletov, či exkurzií zameraných na spoznanie našej histórie a prírodného potenciálu. Areál slúži širokej verejnosti, nielen obyvateľom Nitry, ale aj návštevníkom mesta. Postupne realizujeme projekt 3D rozšírenej reality, kde sa ruiny na obrazovke mobilu menia na stav ako vyzerali, keď boli obývané. Mnísi mali kláštornú záhradu, ale i pri svojej pustovni mali záhradku. Boli vegetariáni. Pestovali zeleninu, ovocie a liečivé rastliny.

Zoborský skrášľovací spolok (2013) je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného spolku založeného v roku 1888. Naše hlavné projekty: 1.Záchrana ruín kláštora na Zobore z 9. stor. 2. Sprístupnenie areálu kláštora, vybudovanie lesoparku 3.Organizovanie kultúrnych, náučných a duchovných podujatí 4.Starostlivosť o lesopark Zobor.