V dňoch 20.5. - 26.5. 2022 je v priestoroch nitrianskej synagógy pre verejnosť prístupná výstava výtvarných prác žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre. Dielka vytvorili žiaci v sérii workshopov s prvkami arteterapie, pod vedením Mgr. Márie Halamovej, PhD. a Mgr. Slavky Stráňaiovej. Workshopy boli zamerané na zmiernenie dopadu vplyvu pandémie a dištančného vzdelávania na žiakov, na uľahčenie ich adaptácie v školskom prostredí, uvoľnenie napätia a stresu zo zmeny, ako aj na stabilizáciu a harmonizáciu emočného prežívania. Výstava je výstupom projektu v rámci programu Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže, ktorý bol finančne podporený Mestom Nitra.

Priestory synagógy sú sprístupnené v dňoch utorok - štvrtok a sobota - nedeľa od 13:00 do 18:00 hod. Vstupné na osobu je 1,- EUR.

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Pribinu v Nitre (20.5. - 26.5.2022) Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Pribinu v Nitre (20.5. - 26.5.2022) Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Pribinu v Nitre (20.5. - 26.5.2022) Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Pribinu v Nitre (20.5. - 26.5.2022) Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Pribinu v Nitre (20.5. - 26.5.2022)