Krajské osvetové stredisko v Nitre ostalo v čase pandémie zatvorené, aktivity hvezdárne sa preniesli do virtuálneho priestoru a

VESMÍR PRIŠIEL ZA ĽUĎMI

Nitriansku hvezdáreň neobišli karanténe opatrenia a v marci sme museli zrušiť tesne pred otvorením pár zaujímavých podujatí, napr. Medzinárodný deň hvezdárne, na ktorý minulý rok prišlo 650 ľudí, výstavu Vesmír očami detí, súťaž Čo vieš o hviezdach, prednášky a pozorovania v kupole Krajského osvetového strediska a tohtoročnú novinku – Hviezdy potrebujú tmu, kde sme chceli naučiť ľudí orientovať sa na oblohe bez ďalekohľadu niekde na tmavom mieste mimo mesta.

Osvetár je však človek prispôsobivý a keďže doteraz ľudia chodili za hviezdami a planétami, tak sme si povedali, že nastal čas, aby vesmír prišiel za ľuďmi. Veď máme web (kosnr.sk), sociálne siete a maily... tie sme využili naplno – príspevky na facebooku s obrázkami oblohy, s presným pomenovaním viditeľných objektov, sme nazvali Hvezdáreň z okna. Každý týždeň sme učili ľudí spoznávať na oblohe voľným okom buď planéty alebo súhvezdia. Virtuálne sme ľudí vzali aj za hranice do Čiech na video prehliadku hvezdárne v Ondřejově a do hvezdárne v Banskej Bystrici na foto-výstavu výpravy hvezdárov za zatmením Slnka. Do virtuálneho sveta sme preniesli aj výstavy ocenených výtvarných prác z okresných kôl súťaže Vesmír očami detí, ktoré boli nainštalované a zostali by nevidené vo výstavnej sále KOS, v Šali i Z. Moravciach. Najlepšie práce cestovali do Hurbanova na celoštátne kolo, kde práca Nitranky Emky Šulganovej z MŠ Štiavnická dostala ocenenie. Deti aj mládež zavreté v domácom prostredí sme snáď zabavili interaktívnymi pc testami o vesmíre, ktoré sme si zapožičali z bansko-bystrickej hvezdárne. Niekto ako zábavu možno zobral aj okresnú súťaž Čo vieš o hviezdach za okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, ktorú sme premiérovo zvládli s prihlásenými súťažiacimi uskutočniť online. Tých najlepších sme poslali do krajského a celoslovenského kola do Hurbanova. Držíme im na konci mája palce aj päste.
Ak niekto povie, že sa s návštevníkmi podujatí nedá spojiť aj z obývačky či kancelárie, sa mýli. ...dá sa, ale je to také tiché a smutné spojenie. Všetci v KOS a hvezdárni netrpezlivo čakáme na dobu, kedy sa uvidíme naživo a porozprávame, hoci možno ešte chvíľu cez rúška....
...chýbate nám a tešíme sa na vás!

Mgr. Jana Ondrušková
Odborná pracovníčka pre vzdelávanie a astronómiuZdroj: Krajské osvetové stredisko Nitra