K dátumu 30. jún 2020 mala Nitra spolu 78 203 obyvateľov z toho muži 31 605 + chlapci do 15 rokov 5 612 a ženy 35 668 + dievčatá do 15 rokov 5 318.

Počet osôb prihlásených na prechodný pobyt je 746.

- K dátumu 2.1.2020 žilo v meste Nitra 78 353 obyvateľov. Z toho 37 273 mužov a 41080 žien. Z tohto počtu je 5 567 chlapcov a 5291 dievčat - patria sem všetci narodení po 3.1.2005. Nitra má teda o 206 občanov menej ako v roku 2019.
- K začiatku januára 2019 žilo v meste Nitra 78 559 obyvateľov, čo je o 566 menej ako v roku 2019. Najviac obyvateľov – 18 638, žilo na sídlisku Klokočina, 15 161 na sídlisku Chrenová a 8 053 na sídlisku Diely. Z mestských častí bolo najväčšie Staré mesto, v ktorom býva 12 145 obyvateľov a Zobor s 7379 obyvateľmi.
- K dátumu 2.1.2018 žilo v meste Nitra 79 125 obyvateľov, z toho 37 748 mužov a 41 377 žien.
- K dátumu 2.1.2017 žilo v meste Nitra 79 472 obyvateľov, z toho 37 936 mužov a 41 536 žien.
- K 2.1.2016 žilo v meste Nitra 80 130 obyvateľov.
- K 1.1.2015 mala Nitra 80 524 obyvateľov
- 80 947 obyvateľov mala Nitra k dátumu 1.1.2014
- 81 351 obyvateľov mala Nitra k dátumu 3.1.2013
- 81 600 obyvateľov mala Nitra k dátumu 1.6.2012
- 82 410 obyvateľov mala Nitra k dátumu 19.8.2010
- 82 661 obyvateľov mala Nitra k dátumu k 1.1. 2010

Graf - vývoj počtu obyvateľov NitryZdroj: Nitralive.sk