Mesto Nitra predkladá nový návrh tarify MHD, ktorý zvyšuje všetky druhy cestovného. Priplatí si tak každý cestujúci bez rozdielu. Návrh budú schvaľovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre 2. februára 2023.

Dôvodom zvýšenia cien cestovného má byť rast cien pohonných hmôt. Návrh zohľadnuje tarify MHD porovnateľných krajských miest. Pri pohľade na vývoj cien pohonných hmôt boli najvyššie ceny v lete 2022, odvtedy klesajú. Rozdiel medzi koncom 2021 a dneškom je menej ako 30 centov.

Nasledujúca pasáž, ktorá je súčasťou návrhu novej tarify, je mierne povedané zarážajúca a nekorešponduje so zámerom mesta presunúť ľudí z áut do MHD, pravdupovedia celý text si odporuje. Zvýšením cien dosiahne mesto úplný opak. Spomínať riziko vzniku dopravných kolón a zaťaženie ciest je úsmevné, keďže tento problém tu už nejaký ten piatok je a súvisí s neschopnosťou mesta dlhodobo riešiť dopravu v meste - absencia ciest (Krškany - Dlhá), chýbajúce druhé odbočenie od Univerzitného mosta na Štefánikovu, vytlačenie nákladnej dopravy do centra mesta uzavretím železničného mosta, tranzitná nákladná doprava v centre).

“Návrh zároveň citlivo zohľadňuje dlhodobý cieľ mesta, aby používanie MHD naďalej zostalo ekonomicky výhodnejšie, ako používanie individuálnej dopravy. Individuálna automobilová doprava je v mestách zdrojom najväčšieho znečistenia v podobe emisií, hluku, prachu, čo negatívne vplýva na zdravie obyvateľov a kvalitu života v meste. V prípade, že by sa stalo využívanie MHD ekonomicky menej výhodné, ako individuálna jazda motorovým vozidlom, nárast individuálnej automobilovej dopravy by mal za následok neudržateľné zaťaženie mestských križovatiek dynamickou dopravou, dopravné kolóny by boli častejšie a dlhšie a na uliciach v centre mesta by vzrástol problém so statickou dopravou. Z pohľadu správcu ciest by došlo k zvýšeniu zaťaženia ciest, zvýšeniu nákladov na ich opravu a k zníženiu ich životnosti.”

Odbor dopravy a dopravca eviduje od obyvateľov, Výborov mestských častí a podnikateľov podnety na zvýšenie obsluhy MHD a teda aj zvýšenie počtu objednaných kilometrov. Zámerom je zvýšenie obsluhy mestskej časti Párovské Háje aspoň na úroveň, ktorá je vyžadovaná Plánom dopravnej obsluhy, zaviesť obsluhu Strategického parku a nákupného centra Kaufland na Zlatomoraveckej ul., zlepšiť obsluhu Dražoviec a oblasti okolo ulice Vašinova.

Cenník MHD Nitra 2023

Cestovný lístok zakúpený u vodiča

60-minútový = 0,80 1 €
60-minútový zľava 40 %
24-hodinový = 2,40 3 €
72-hodinový = 4,90 6 €
168-hodinový = 8,40 10 €


Cestovný lístok cez SMS

70-minútový = 0,80 1 €


Cestovný lístok cez dopravnú/bankomatovú kartu

60-minútový = 0,50 0,75 €
60-minútový zľavnený = 0,30 0,45 €
60-minútový zľava 80 % = 0,10 €
24-hodinový = 2,40 3 €
72-hodinový = 4,90 6 €
168-hodinový = 8,40 10 €


Cestovný lístok cez mobilnú aplikáciu

70-minútový cestovný lístok 0,50 0,75 €

70-minútový cestovný lístok zľavnený 0,30 0,45 €

70-minútový cestovný lístok cestovný lístok zľava 80% 0,10

24-hodinový cestovný lístok 2,40 3 €

72-hodinový cestovný lístok 4,90 6 €

168-hodinový cestovný lístok 8,40 10 €Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme

Mesačné cestovné lístky

mesačný cestovný lístok 20 25 €

mesačný cestovný lístok zľavnený 12 15 €

Štvrťročné cestovné lístky

štvrťročný cestovný lístok 50 65 €
štvrťročný cestovný lístok zľavnený 30 40 €


Polročné cestovné lístky

polročný cestovný lístok 90 115 €
polročný cestovný lístok zľavnený 54 70 € 


Ročné cestovné lístky

ročný cestovný lístok 165 185 €

ročný cestovný lístok zľavnený 99 110 €

ročný cestovný lístok – osobitné cestovné 1 24 €

ročný cestovný lístok – osobitné cestovné 2 12 €

ročný cestovný lístok – osobitné cestovné 3 2 €Zdroj: Nitralive.sk, Materiál do zastupiteľstva "SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V NITRE č. 1/2023"