V Nitre dnes od rána prebieha sčítanie dopravy. Pre mesto Nitra ho robí Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá svojich pracovníkov nasadila na všetky významné križovatky v centre mesta.

Pracovníci do hárkov zaznamenávajú počty aj typy vozidiel prechádzajúcich križovatkami. Informácie sa tiež získavajú z automatických sčítačov dopravy. Informácie o ich aktivite má mestská aj štátna polícia. Sčítací pracovníci by však nemali nijako ovplyvniť premávku, prechádzajúce autá teda nespomalia ani neobmedzia. Označení sú reflexnými vestami.

Výsledky sčítania poslúžia ako podklad pre riešenie dopravnej situácie v centre Nitry. Sčítanie tiež súvisí s vypracovaním projektovej dokumentácie na predĺženie pešej zóny a na dopravno-kapacitné posúdenie križovatky Trieda Andreja Hlinku – B. Slančíkovej – Akademická.

Dopravný prieskum sa dnes koná hlavne na nasledujúcich križovatkách:

→ Štúrova - Štefánikova
→ Tr. A. Hlinku - B. Slančíkovej - Akademická
→ Štúrova – Wilsonovo nábrežie
→ Farská - Palárikova
→ Farská – Mostná – Ďurkova
→ Mostná - Kmeťkova
→ Mostná – Wilsonovo nábrežie
→ Wilsonovo nábrežie - Kmeťkova
→ F. Mojtu – PalárikovaZdroj: Mesto Nitra