Počas sobôt, nedieľ a sviatkov sa rozsah dopravy nemení.

Linky MHD Nitra premávajú od 25. januára 2021 ako v dňoch školských prázdnin