Michal Šimonek, Andrej Sitkey

Ako sme avizovali v tomto článku z dňa 19. augusta 2020, na ceste II/562 Cabajská prišlo k posunu dopravných značiek označujúcich začiatok/koniec obce a to smerom von z Nitry za krematórium. V článku Andrej Sitkey popísal dôvody tejto zmeny, priniesol aj iné zaujímavé informácie.

Táto zmena bola realizovaná 30. septembra ako krátkodobé opatrenie do doby, kedy bude vybudovaný kruhový objazd na križovatke Cabajská x R1.

Premiestnenie dopravných značiek bolo navrhnuté z nasledovných dôvodov:

- v úseku od križovatky s rýchlostnou cestou R1 po cintorín nie je vybudovaný chodník pre peších.
- v prípade väčších pohrebov a sviatkov návštevníci parkujú povedľa cesty a pešo sa presúvajú na cintorín resp. do krematória.
- v čase dopravnej špičky je problém s plynulým a bezpečným vychádzaním z rýchlostnej cesty R1 na cestu II/562. Mnohí vodiči smerujúci do Nitra z tohto dôvodu na križovatke odbočujú vpravo a následne napojenie cintorína využívajú na otočenie sa smerom do Nitry.
- navrhovaným opatrením sa v úseku zníži rýchlosť jazdy, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Cabajská - posun značky začiatok/koniec obce Cabajská - posun značky začiatok/koniec obce Cabajská - posun značky začiatok/koniec obce Cabajská - posun značky začiatok/koniec obce Cabajská - posun značky začiatok/koniec obce


Články k téme

Priechod na Cabajskej je pripravený na realizáciu, nájdu sa naň financie?
Priechod pre chodcov na Cabajskej čoskoro realitou?
Dočká sa Nitra križovatky Cabajská/Čermáň?
Výstavba križovatky na Cabajskej ulici je reálna koncom roka 2021 s dokončením v 2023Zdroj: Nitralive.sk, foto Michal Šimonek