Cesta I/64 je uzavretá od 15. marca 2020 z dôvodu výstavby technického kanála pre vodovod, preložky vodovodov, preložky tlakovej kanalizácie a priepustov a priechod pre zver. Práce na stavbe finišujú. Pôvodne mali tieto práce prebiehať súbežne s výstavbou križovatky Šindolka. Ako vieme nastal posun v stavebnom konaní, stavebné povolenie bolo vydané 30.3.2020.

Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra


Uzávierka I/64 sa predĺži, s výstavbou križovatky sa začne v septembri?

S výstavbou križovatky Šindolka a 4-prúdovej komunikácie, ktorá sa napojí na obchvat Dražoviec, by sa malo začať na jeseň - predpoklad je september. O tomto termíne ma informovala Slovenská správa ciest. "Jej realizácia je plánovaná do 31.12.2021. Z toho dôvodu bude cesta I/64 smerom na Dražovce uzavretá až do ukončenia výstavby križovatky Šindolka“, informovala nás dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR, spoločnosť MH Invest. Uzávierka sa dotýka linky číslo 4 a medzimestských liniek.

Začiatok výstavby ovplyvňujú aj odvolania, niekoľko ich bolo podaných v máji 2020. Nájdete ich na úradnej tabuli Okresného úradu v Nitre.

V križovatke Šindolka je aktuálne realizované búranie objektu a časť archeologického prieskumu.

Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra Križovatka Šindolka, Nitra


Križovatka na Šindolke je plánovaná ako mimoúrovňová deltovitá križovatka, výhľadovo s predĺžením k potoku Dobrotka. V mieste križovatky bude postavený most s povolenou maximálnou rýchlosťou 80km/h. Dĺžka mosta bude 23.10m, výška 6.6m. Štvorprúdová komunikácia má parametre C22,5/80. Na križovatke budú po oboch stranách cesty I/64 vybudované autobusové zálivy/zastávky. Prvosienkova ulica bude na cestu I/64 napojená podjazdom. Kompletné informácie si prečítajte v samotnom stavebnom povolení pod článkom.

Súčasťou sú aj cyklochodníky, ktoré mesto Nitra požaduje napojiť na plánovaný úsek cyklotrasy Nitra (Sihoť) - Dražovce, I. a II. etapa


Nákres riešenia križovatky a súvisiacich stavieb

I/64 Šindolka - nákres

Články k téme

Križovatka I/64 Nitra - Šindolka / napojenie na preložku Dražoviec
Výstavbu križovatky a štvorprúdovky na Šindolke zablokovalo mesto
Stanovisko MH Invest k argumentácii mesta Nitra ohľadom križovatky I/64 Šindolka
Prečo bojuje mesto Nitra proti mimoúrovňovej križovatke na Šindolke? Vysvetlenie
Výstavba križovatky I/64 Nitra - Šindolka sa odsúva
Kapacitné posúdenie križovatky Šindolka - Prvosienkova ulica na ceste I/64
Mimoúrovňová križovatka na Šindolke má stavebné povolenieZdroj: Nitralive.sk