Od roku 2016 sa rieši zriadenie priechodu pre chodcov na ceste II/562 - ul Cabajská pri autobusových zastávkach umiestnených pri predajni Železoobchod Tóth. Napriek tomu, že Cabajská cesta plní funkciu privádzača k rýchlostnej ceste R1 a podľa sčítania dopravy z roku 2015 ňou za 24 hodín prejde viac ako 11.000 vozidiel, sa takmer tri roky doťahovali Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra, kto zadá spracovanie projektovej dokumentácie priechodu pre chodcov. Mesto Nitra argumentovalo, že projektovú dokumentáciu ma spracovať samosprávny kraj, pretože je vlastníkom cesty II. triedy a dopravné značky je príslušný určiť okresný úrad. Na druhej strane okresný úrad a kraj argumentovali, že zriadenie priechodu je v záujme mesta, a preto projektovú dokumentáciu má spracovať mesto. Nakoniec sa mi v roku 2019 po nástupe do komisie pre mestskú mobilitu podarilo presvedčiť vedenie mesta, aby projektovú dokumentáciu zadalo spracovať Mesto Nitra.

Koncom roka 2019 bola spracovaná dokumentácia, ktorá bola následne odsúhlasená krajským dopravným inšpektorátom a v týchto dňoch aj správcom cesty. V nadchádzajúcich dňoch vydá okresný úrad určenie dopravného značenia a projektová dokumentácia bude pripravená na realizáciu. Posledným krokom bude samotná realizácia. Verím, že aj v týchto ťažkých časoch sa nájdu finančné prostriedky na realizáciu priechodu pre chodcov a podarí sa zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na ceste II/562.

Zriadenie priechodu pre chodcov si vyžiada:

- na autobusovej zastávke situovanej v smere na Šaľu riadenie nástupného chodníka s obrubníkov Kesselského typu. Tento typ obrubníka umožní, aby autobus zastavil bližšie k nástupnej hrane a tým pohodlnejšie nastúpenie cestujúcich.
- v mieste priechodu pre chodcov zriadenie bezbariérovej úpravy chodníkov.
- osvetlenie priechodu pre chodcov osobitným LED osvetlením.
- pred priechodom pre chodcov osadenie pasívnych dopravných gombíkov.
- osvetlenie priestoru autobusových zastávok LED verejným osvetlením.
- osadenie prvkov pre zlepšenie orientácie osôb so zníženou schopnosťou orientácie.

Na záver patrí poďakovanie Mestu Nitra osobitne viceprimátorovi Milovi Špotákovi a dopravnému inžinierovi Matúšovi Maruniakovi a za konštruktívny prístup krajskému dopravnému inšpektorátu a odboru dopravy okresného úradu.

Poznámka redakcie: k téme sme naposledy priniesli článok 7. septembra 2019

Cabajská ulica, Nitra Cabajská ulica, Nitra Cabajská ulica, NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Michal Šimonek / Nitralive.sk