Základné štatistické ukazovatele dopravnej nehodovosti

Andrej Sitkey - blog o doprave

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V roku 2012 bolo v okresoch Nitra a Zlaté Moravce evidovaných celkovo 820 dopravných nehôd, čo je o 73 DN menej ako v roku 2011. Pri dopravných nehodách bolo 16 usmrtených osôb (o 5 osôb viac ako v roku 2011), 20 osôb bolo ťažko zranených (- 6 osôb) a 265 osôb bolo ľahko zranených (- 59 osôb). Alkohol bol u vinníka dopravnej nehody zistený v 58 prípadoch, čo je o 2 prípady menej.

V 726 prípadoch bol vinný vodič motorového vozidla, v 24 prípadoch zavinil dopravnú nehodu chodec, čo je o 14 prípadov viac ako v roku 2011 a v 10 prípadoch zavinil dopravnú nehodu vodič nemotorového vozidla, čo je o 6 prípadov menej.

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinností vodiča, a to v 386 prípadoch, nedovolená rýchlosť jazdy bola príčinou dopravnej nehody v 115 prípadoch, v 44 prípadoch bolo príčinou nedanie prednosti vjazde a nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami bolo príčinou v 43 prípadoch.

Najnehodovejším dňom bola streda, kedy došlo k 138 DN. Druhým najnehodovejším dňom bol štvrtok, kedy došlo k 144 dopravným nehodám. Ako najnehodovejšie bolo vyhodnotené obdobie od 16.00 hod. do 20.00 hod., kedy došlo k 194 DN, druhým najnehodovejším obdobím bolo obdobie od 12,00 hod. do 16,00 hod., kedy bolo evidovaných 190 dopravných nehôd.

Dopravná nehodovosť Nitra, Zlaté Moravce, tabuľka

Pozitívom je zníženie počtu dopravných nehôd a počtu osôb s ťažkým resp. ľahkým zranením. Negatívny vývoj oproti roku 2011 bol zaznamenaný v počte usmrtených osôb najmä na cestách III. triedy.


Dopravné nehody s účasťou

V uplynulom roku bol zaznamenaný výrazný nárast počtu dopravných nehôd s účasťou chodca. V roku 2012 bolo evidovaných 67 dopravných nehôd so zrážkou chodca, čo je o 24 viac ako v roku 2011. Pri dopravných nehodách bolo evidovaných 6 usmrtených osôb (+ 2 osoby), 2 osoby boli ťažko zranené (+ 1 osoba) a 57 osôb bolo ľahko zranených (+ 20 osôb). Z uvedeného počtu bolo v 12 prípadoch účastníkom dieťa, čo je o 7 prípadov viac ako v roku 2011.

V 43 prípadoch zavinil dopravnú nehodu vodič vozidla a v 24 prípadoch zavinil dopravnú nehodu chodec, čo je o 14 prípadov viac ako v roku 2011. Z uvedeného počtu deti zavinili dopravnú nehodu v 5 prípadoch (+ 2).

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd zavinených vodičom bolo porušenie základných povinností vodiča a porušenie osobitných ustanovení o chodcoch. Hlavnými príčinami dopravných nehôd, ktoré zavinili chodci bol zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla alebo náhly vstup do vozovky z chodníka.

Z celkového počtu dopravných nehôd s účasťou chodca, bolo 24 dopravných nehôd evidovaných na priechode pre chodcov, čo prestavuje 35,82 %.

Dopravná nehodovosť Nitra, Zlaté Moravce, tabuľka

Hlavné faktory, ktoré negatívne ovplyvnili dopravnú nehodovosť:

‒ nedisciplinovanosť účastníkov cestnej premávky alebo ich nízke právne vedomie.
‒ nárast intenzity cestnej premávky, na ktorý adekvátne nenadväzuje rozvoj dopravnej infraštruktúry (napr. absencia obchvatov obcí, nedostatok opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky)
‒ nízka kvalita dopravnej infraštruktúry (pomalé tempo opráv komunikácii).
‒ absencia systému dopravnej výchovy účastníkov cestnej premávky.

Pozn.: V predloženej štatistike nie sú zachytené dopravné nehody, ku ktorým došlo na rýchlostnej ceste R 1. Na rýchlostnej ceste rieši dopravné nehody diaľničné oddelenie Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre.


Popis


Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk