Rekonštrukcia cesty I/64 v Nitre - Krškanoch

Po rekonštrukcii cesty I/64 v samotnom centre mesta bude oprava cesty pokračovať v mestskej časti Krškany. Opravovaný bude úsek od Priemyselnej ulice po koniec mesta Nitra. V prvej časti rekonštrukcie sa bude realizovať frézovanie vozovky a položenie prvej vrstvy asfaltu. Práce budú realizované po cca. 500 m úsekoch. V druhej časti sa bude klásť obrusná vrstva vozovky. Dĺžka pracovného úseku bude cca. 1.000 m. V čase rekonštrukcie cesty bude na niekoľko hodín obmedzený vjazd do priľahlých ulíc, rodinných domov a firiem. Práce budú realizované za čiastočnej uzávierky cesty. Uzavretá bude polovica vozovky. V druhej polovici vozovky budú striedavo vedené jednotlivé smery. Premávka bude riadená pracovníkmi stavby. V niektorých prípadoch bude možné pracovisko obísť po miestnych komunikáciách. Z dôvodu obmedzenia tranzitu nákladných vozidiel cez Krškany bude v Ivanke pri Nitre a na križovatke Cabajská – Novozámocká vyznačený odklon nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy. Odklon bude vedený cez obce Cabaj – Čápor a Mojmírovce.

Rekonštrukcia začne 3.11.2012, kedy cez víkend bude prebiehať frézovanie vozovky. V čase frézovania bude uzavretý jeden jazdný pruh v dĺžke cca. 200 m. Pracovisko sa bude postupne posúvať.

V termíne od 6.11.2012 do 09.11.2012 a od 12.11.2012 do 13.11.2012 bude realizované položenie podkladovej vrstvy asfaltu. Dĺžka úseku bude cca.500 m.

Rekonštrukcia cesty I/64 úsek Štefánikova - Priemyselná

Križovatka Priemyselná / Novozámocká ulica

Priemyselná/Novozámocka ulica v Nitre


Termíny realizácie jednotlivých etáp

6.11.2012 – Priemyselná – Krškanská
7.11.2012 – Krškanská – ČS Slovnaft
8.11.2012 – ČS Slovnaft – Biovetská
9.11.2012 – Biovetská – Na Priehon
12.11.2012 – Na Priehon – Záborského
13.11.2012 – Záborského – koniec Nitry

V termíne od 10.11.2012 do 11.11.2012 a od 14.11.2012 do 17.11.2012 bude realizované položenie obrusnej vrstvy vozovky. Dĺžka úseku cca. 1.000 m.

Termíny jednotlivých etáp

10.11.2012 – Priemyselná – ČS Slovnaft smer NZ
11.11.2012 – Priemyselná – ČS Slovnaft smer NR
14.11.2012 – ČS Slovnaft – Dvorčanská smer NZ
15.11.2012 – ČS Slovnaft –Dvorčanská smer NR
16.11.2012 – Dvorčanská – koniec mesta smer NZ
17.11.2012 – Dvorčanská – koniec mesta smer NR

Úseky a termíny realizácie jednotlivých etáp sa na základe vývoja počasia a dopravnej situácie môžu meniť.

Jednotlivé úseky - nákres po 500 a 1000m

Novozámocká ulica Nitra rekonštrukcia úseky

Novozámocká ulica Nitra rekonštrukcia úseky


Zdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk